Bron: De Toren

Agrariërs en andere belangstellenden namen op zaterdag 24 november alvast een voorschot op de nabije toekomst. Op de openingsmanifestatie van Future Farm in Lutten konden zij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van modern en circulair boeren in de praktijk bekijken.

De opening ging van start met een ceremonieel gedeelte waarin werd verteld over het ontstaan en de doelstellingen van de Future Farm. Onder leiding van agrarisch journalist Aart van Cooten gingen ontwikkelaars, aanwezige boeren en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek over huidige problemen, toekomstige vereisten en nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden en perspectieven binnen de agrarische sector. Na deze inspirerende bijeenkomst konden de deelnemers tijdens rondleidingen diverse nieuw ontwikkelde technieken in de praktijk aan het werk zien, waarna de ochtend werd afgesloten met een netwerksessie.

’s Middags was er een open dag voor alle belangstellenden. Ook zij kregen uitleg over de diverse projecten die op de Future Farm zijn gestart. Zoals de circulaire roundhousestal met mestkoeling; de mono-mestvergister; het afmesten van vleesvee op het eigen erf en de eendenkroosvijver die gaat zorgen voor eiwitrijk veevoer.

Fieldlab

De nieuwe technieken die hier worden ontwikkeld dienen niet alleen de eigen productie. De kennis die hier wordt opgedaan moet de hele sector ten goede komen. “In de toekomst willen we investeren in een zelflerend data-gedreven systeem. Sensoren in de bodem, in het voer, om de halsband van de koe, in de melkrobot die data genereren en ons voorzien van informatie”, legt Erik Back, de man achter Future Farm, uit.