In het Nieuws

Bron: De Toren

“We blijven door ontwikkelen”

In Lutten is er sprake van een ‘bruisend dorp’. René Makkinga, sprekend namens Plaatselijk Belang Lutten Leeft, benadrukt dat de gemeenschap actief werkt aan de uitbreiding van woningbouw om jongeren te stimuleren in Lutten te blijven wonen. Het streven is duidelijk: de levendigheid van Lutten behouden en versterken, en hier wordt hard aan gewerkt.

Sinds eind 2020 werkt Plaatselijk Belang als drie-eenheid Lutten, Oud-Lutten en Keiendorp onder de naam Plaatselijk Belang Lutten Leeft. Plaatselijk Belang Lutten Leeft heeft een nauwe samenwerking met Lutten Bouwt. Lutten Bouwt is een eigen coöperatie dat zorgt voor ontwikkeling van voldoende voorraad nieuwbouwwoningen op vrijgekomen bouwkavels, inbreiding in het dorp dus vrijkomen van geschikte locaties voor ontwikkeling voor woningen maar ook uitbreiding. Uiteraard in samenwerking met de gemeente waar een 3-jarigconvenant mee is afgesproken om voldoende uitbreiding mogelijkheden te hebben en te houden in de toekomst. Daarnaast werkt Plaatselijk Belang Lutten Leeft samen met Lutten Levert. Lutten Levert is een energie coöperatie die begin 2020 een eigen zonnepark in Lutten heeft gerealiseerd. René benadrukt het brede voordeel van deze samenwerkingen. Niet alleen draagt Lutten Bouwt bij aan de uitbreiding van de woongelegenheid, maar ook levert Lutten Levert, met financier middelen, een bijdrage aan Plaatselijk Belang Lutten Leeft. Een deel van de opbrengst van het zonnepark van Lutten Levert komt ten goede aan het verduurzamen- en leefbaarheid verder verhogen van het gehele dorp. “Hoe we dit zonnepark hebben gerealiseerd is uniek. En we blijven ons door ontwikkelen. We hebben nu al allerlei ideeën voor de opslag van energie’’, vertelt Tonny Scholten. Tonny Scholten is expert op het gebied van bouwbegeleiding en woningbouw en is een van de kartrekkers van Lutten Bouwt en Lutten Leeft. “De coöperatieverenigingen Lutten bouwt en Lutten Levert heeft alleen maar experts op hun gebied. Dit heeft er ook toe geleidt waar we nu staan”, aldus René.

Bouw van zes tot acht starterswoningen

René en Tonny delen trots het nieuws over de woning uitbreidingen in Lutten, met specifieke verheuging over de voort gang van De Wieken II fase 2. Ze benadrukken dat de Gemeente Hardenberg haar medewerking heeft verleend aan een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)-traject, wat betekent dat er nu zes tot acht starterswoningen kunnen worden gerealiseerd. Bij een CPO-project kunnen verschillende kopers gezamenlijk een bouwplan ontwikkelen en bouwen. “De belangstelling is overweldigend. Het is een mooie kans voor starters om een woning te bouwen. Doormiddel van een loting wordt bepaald wie er mee mag doen. In Lutten worden 00k bestaande woningen door jongeren veelal gekocht”, aldus René. Ook aan de ouderen wordt gedacht. Naast de nieuwbouw denkt Plaatselijk Belang Lutten Leeft ook aan de ‘ouderen’. Tonny deelt dat er al vergevorderde stappen zijn genomen in de ontwikkeling van 23 appartementen op de huidige locatie van de Kruiskerk in Lutten. René en Tonny benadrukken dat de inwoners met trots mogen kijken naar obs De Fontein. Deze basisschool heeft onlangs een uitbreiding met een nieuw klaslokaal en extra ruimte voor kinderopvang gerealiseerd, een opmerkelijke ontwikkeling gezien de twijfels over de prognose van het aantal leerlingen sinds 2017.

Wandelpad van Huisarts Meijer

Beide heren vinden het een gemis dat er geen supermarkt en huisarts in Lutten is maar geven aan dat Slagharen deze essentiële voorzieningen wel biedt. In Slagharen is een supermarkt en een huisarts. Als waardering voor al de dertig jaren dat huisarts Erik Meijer een eigen praktijk had in het dorp is onlangs een wandelpad naar hem vernoemd. “Tijdens de afscheidsreceptie van dokter Meijer heeft het Plaatselijk belang een cheque ontvangen. Met dit geld, een bijdrage van de gemeente Hardenberg en een subsidie van Kern met Pit hebben wij een wandelpad aangelegd. Dit wandelpad verbindt de kern Lutten met Oud-Lutten en Keiendorp. Het pad is door lokale aannemers uit het dorp aangelegd. Dat het pad naar dokter Meijer werd vernoemd kwam als een totale verassing voor hem. Hij vond het fijn dat we iets blijvends hebben gemaakt met zijn gift aan de gemeenschap”.

Toekomst

In Lutten wordt momenteel ac-tief gewerkt aan een vernieuwde dorpsvisie, gericht op de toekomst tot het jaar 2040. De al behandelde onderwerpen uit de vorige visie zijn succesvol afgerond, waardoor nu wordt nagedacht over nieuwe relevante thema’s. Recentelijk vond er een goed bezochte bijeenkomst plaats in het dorpshuis, waar tai van onderwerpen de revue passeerden. De overvolle zaal getuigde van de betrokkenheid van de inwoners. Uiteindelijk zijn zes belangrijke onderwerpen vastgesteld, namelijk: Wonen & werken; Leefomgeving, verfraaiing eigen huis & buurt; Verkeer & vervoer; Vrije tijd + evenementen; Jeugd & ontwikkeling 0-18 jr. en Energie & duurzaamheid.

Veel mogelijkheden

“Zo is er onder andere gesproken over de uitbreiding van de begraafplaats. Eigenlijk heel logisch.. Een ander veel besproken onderwerp is de wens tot kleinschalige Industrie met of zonder bedrijfswoning. Ook kan een bedrijfsverzamelgebouw tot de mogelijkheden behoren en zeker het onderzoeken waard. Een groot punt deze avond was de kruising midden in het dorp. Tijdens de bijeenkomst werd al snel duidelijk dat veel inwoners dit een gevaarlijk en onoverzichtelijk kruispunt vinden. Met de bouw van de appartementen met zicht op deze locatie, zien wij ook de kans om de kruising aan te pakken. Er zijn veel mogelijkheden in de toekomst voor de verdere ontwikkeling van Lutten”, eindigen René en Tonny het gesprek.

error: Content is protected !!