De doelstelling van Lutten Levert is, duurzaam energie opwekken voor de bewoners van Lutten en omstreken naar behoefte van de gemeenschap. Duurzame energie valt ook binnen het meer jaren plan Lutten Leeft en zeker ook binnen de gemeente Hardenberg. Draagvlak is er dus. Het idee is in 2016 ingebracht door Plaatselijk Belang Lutten, verder uitgewerkt en uiteindelijk als Lutten Leeft project ondergebracht voor verbreding van kennis en de slagingskans. Toekomstige opbrengsten kunnen worden besteed aan bestaande of nieuwe projecten die de doelstelling van Lutten Leeft onderstrepen.

Inmiddels is het alweer ruim 1.5 jaar geleden dat we voor het eerst energie hebben terug geleverd aan het net. Met in 2020 ruim 15% meer zonuren dan gemiddeld was de hoeveelheid opgewekte energie hoog. Te veel opgewekte energie zorgt ook voor een onbalans in de markt en dit brengt extra kosten met zich mee. Het is een paar keer voorgekomen dat er negatieve energieprijzen zijn ontstaan. Dankzij een gezond financieel uitgangspunt hebben we onze participanten toch 50% meer rendement kunnen geven dan geprognotiseerd.  

Voor dit jaar hebben we de meeste zonuren al wel gehad, onderstaande grafiek laat zien dat we iedere maand onze targets hebben behaald. Aan het begin van volgend jaar zullen we de voorlopige financiële balans opmaken, pas in Juni 2022 krijgen we de definitieve afrekeningen binnen en is het resultaat bekend over 2021.

Dit jaar is ook de oude schuur bij het zonnepark opgeknapt, een deel van deze schuur is gereserveerd voor een ruimte dat gebruikt worden voor vrijwilligers of wanneer er bezoek komt vanuit de Provincie, Gemeente of andere energie-coöperaties.

Er is op dit moment geen capaciteit op het elektriciteitsnet om een nieuw zonnepark te gaan bouwen. Met de toenemende vraag voor elektriciteit (auto’s / koken / verwarming / airco) hebben de netbeheerders de uitdaging gekregen om hier een oplossing voor te zoeken. Enerzijds wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel waar het redundante netwerk gebruikt kan worden, anderzijds worden er ook projecten voorbereidt om de kabels te verzwaren. We houden deze ontwikkelingen in de gaten om te kijken wanneer we weer een stapje kunnen bijdragen aan de energie-transitie.

error: Content is protected !!