De werkgroep heeft op 26 januari overleg gehad met een verkeersadviseur van gemeente Hardenberg inzake de snelheid die wordt gereden op de Dedemsvaartseweg Noord. De buurtvereniging de Gouwebuurt en Plaatselijk Belang strijden al jaren met het inzetten van ludieke acties om de overschrijding van de gereden snelheid bij automobilisten onder de aandacht te brengen. Resultaten zijn helaas niet merkbaar. De werkgroep Verkeersveiligheid is wederom actief en heeft de hulp ingeroepen van de gemeente.

De afdeling openbaar gebied heeft een voorstel uitgewerkt en heeft die in het overleg besproken met de werkgroep.

Het voorstel betreft een fysieke verkeersremmende maatregel van een wegversmalling en een busdrempel. Hieronder een voorbeeld.

De Gouwebuurt geeft aan blij te zijn met een fysieke maatregel omdat het aangeeft dat de gemeente de klachten serieus neemt. Het liefst zou de buurt twee van dergelijke maatregelen uitgevoerd zien maar begrijpen dat dit financieel op dit moment lastig is. Wel zou de buurt, wanneer de financi├źn het toelaten, een tweede busdrempel gerealiseerd willen zien.

Verder geeft de buurt aan dat de bodem onder de Dedemsvaartseweg Noord veen bevat en dat hier bij de aanleg rekening mee moet worden gehouden. Voorkomen moet worden dat er verzakkingen optreden en overlast van trillingen ontstaat.

Plaatselijk Belang is ook blij met een fysieke maatregel en met de erkenning van het probleem door de gemeente. PB vindt daarnaast dat er veel borden langs de Dedemsvaartseweg staan met verschillende snelheidsregiems waardoor verwarring kan ontstaan bij de weggebruiker over de te hanteren snelheid. Verzoek aan de gemeente is om hier naar te kijken en als aanvulling op enkele locaties op de weg een 50-km/u-markering aan te brengen om mensen te herinneren aan de te hanteren snelheid.

Daarnaast oppert PB het idee om vrachtverkeer te ontmoedigen om via de Dedemsvaartseweg Noord te rijden en de route via de N377 te nemen. Een extra drempel op de Dedemsvaartseweg Noord zou dit wellicht kunnen bewerkstelligen. De Gouwebuurt kan zich hierin vinden.

De komende maanden wordt door de werkgroep ge├»nformeerd  bij de aanwonenden wat de bevindingen zijn van dit voorstel en eventueel de locatie waar deze moet gaan komen.

Richard Coenen 06-28950146

Boudewijn van Dijk 06-24884051

Klik op de namen om een mail te sturen