Afgevaardigden van het bestuur en de werkgroep Verkeersveiligheid zijnaanwezig geweest bij een bijeenkomst van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Dit was de eerste bijeenkomst als discussieavond met gemeente en afgevaardigden van Plaatselijk Belangen en verkeerscommissies. In de periode februari – maart hebben alle inwoners van onze gemeente gevaarlijke locaties aangegeven. Ook plaatselijke belangen en andere stakeholders hebben hier input voor gegeven.

De hoofddoelen van het GVVP zijn vooral het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. De bereikbaarheid van vooral voorzieningen zal uiteraard ook worden meegenomen. De eerste plannen zijn doorgenomen en voorzien van reacties en commentaar waar het plan verder op wordt aangepast waar mogelijk.

Concept-GVVP en Uitvoeringsprogramma na de zomer in formele inspraak

Direct na de zomervakantie zal het college het concept-GVVP en het concept-uitvoeringsprogramma vrijgeven voor formele inspraak. Het is dan mogelijk voor iedereen om hierop te reageren. Er is dan een concept-GVVP waarin duidelijk moet zijn welke type maatregelen waar moet komen en welke prioriteit ze hebben.

Er zullen in deze periode ook actief bijeenkomst(en) worden gehouden voor inwoners en belanghebbenden om ze te informeren over het plan.

Definitief voorstel GVVP en Uitvoeringsprogramma in december

Na de formele inspraakprocedure zal het college begin november het definitieve GVVP en Uitvoeringsprogramma vaststellen en aanbieden aan de raad. De behandeling van het GVVP en Uitvoeringsprogramma staat gepland voor 7 december 2021.

Een zeer belangrijk onderwerp dat veel kan betekenen binnen de verkeersveiligheid in- en rondom Lutten wat toch al jarenlang een hekel gesprekonderwerp is en altijd bij ons op de agenda staat.

Contact persoon voor de werkgroep is Edwin Berg.

De werkgroep is via mail te bereiken. Klik hier om een mail te sturen.