Sportclub Lutten (voetbal)

J.C.L.E. (voetbal)

Vlug en Lenig (gymnastiek)

Side Out (volleybal)

Bientien Over (ijsbaan)

Godiva

Together (jeugdkoor)

E.M.M

Laus Deo

D.W.O. (Duitse Herdershonden Vereniging)

Flierefluiters (speeltuin)

De Laatste Eer
Lutten-Slagharen en omstreken (begrafenisver.)