Zwartedijk 10
7775 PB Lutten
0523 683215
Inleveradressen kopij:
Zwartedijk 10,
Kiezelweg 8

Wist U:

  • Dat we een maandblad zijn dat huis aan huis wordt bezorgd?
  • Dat het door en voor Luttenaren gemaakt wordt?
  • Dat we een vrijwillige bijdrage vragen, liefst per automatische incasso?
  • Dat je ook een postabonnement kunt nemen?

Het plaatsen van een “Luttertje” kost € 0,10 per woord. (min. €1,00) Wij verwijzen u voor adverteren naar de acquisitie. De kopij inlever data staan vermeld in de agenda. U kunt ook onze  facebook pagina bezoeken. E-mail: