Informatiebrief uitvoering dam en duiker Lutter scheiding – de Ahorn

Convenant woningbouw 2022-2025

Route bouwverkeer naar ‘De Wieken’

Tijdens de Algemene jaarvergadering Plaatselijk Belang op 23 mei heeft er een bestuurswissel plaats gevonden. Gerrit Westdijk was aftredend na zijn bestuursperiode en was niet herkiesbaar. Edwin Berg is namens de kern Keiendorp gekozen als nieuw bestuurslid. Lars Kampjes had ook zijn bestuursperiode er op zitten maar was herkiesbaar, Lars is tijdens de vergadering voor een nieuwe periode van 4 jaar toegetreden tot ons bestuur. Gerrit wordt bedankt voor de jaren dat hij zich vol heeft ingezet voor de buurtvereniging en later voor de ver. Lutten Leeft namens Keiendorp. Edwin en Lars bedankt dat jullie voor 4 jaar willen inzetten voor de leefbaarheid van onze kernen en buitengebied. Er is weer veel werk aan de winkel.

Algemene jaarvergadering Lutten Leeft

Tijdens de jaarvergadering zijn naast de lopende-, twee nieuwe projecten gepresenteerd die namens Lutten Leeft momenteel worden uitgewerkt.

Planlocatie Kruiskerk

De coöperatie Lutten Bouwt heeft een prachtig nieuw project gepresenteerd op de ontwikkellocatie van de Kruiskerk. Lutten Leeft heeft deze locatie gegund gekregen om voor de kerkenraad te gaan ontwikkelen als woonbestemming. De doelstelling (ons plan) is om hier appartementen te gaan bouwen die bereikbaar zijn voor starters maar ook voor de midden sector en senioren die graag binnen Lutten willen blijven wonen. Ook de kleine ondernemer kan bij ons terecht.

Er hebben zich veel belangstellenden gemeld op de inloopavonden dus genoeg motivatie om er een mooi project van te maken. De coöperatie heeft inmiddels veel gesprekken gehad met de portefeuille houders om te zorgen dat er een prachtig pand wordt gebouwd. De schetsen zijn nog in een conceptfase. Voor meer info kunt u zich richten tot de coöperatie Lutten Bouwt.

Wandelpad Lutten Binnendoor

Een tweede nieuw project heet Lutten Binnendoor.

Dat wordt een wandel-/ fietspad van de Semmelingsdijk richting de Ahorn. Het zorgt dan voor een directe verbinding tussen het buitengebied en de woonkern. Tevens een mooie symboliek voor de samenwerking Lutten Leeft.

Er is een mooi budget beschikbaar om er een kwalitatief en mooi pad van te maken. De dam om de waterleiding over te steken is inmiddels aangelegd met dank aan Lars en Niek Baas grondverzet.

Tevens is er voor de uitvoering een strook eigen grond aangekocht om naast het schouw pad van het waterschap de aanleg te realiseren.

Een aantal speerpunten die worden meegenomen zijn veiligheid, verharding, verlichting en duurzaamheid zoals een wilde bloemen lint langs het pad.

Alle werkgroepen en Plaatselijk Belang Lutten Leeft hebben weer mogen presenteren dat wij hard blijven werken aan het ècht duurzaam en leefbaar houden van ons dorp.

Nog geen lid van Lutten Leeft?

Wanneer u nog geen lid bent en de vereniging wil ondersteunen bij onze maatschappelijke doelen, neemt u dan gerust contact met ons op. De gegevens zijn te vinden op onze website.

Volgende vergadering

Dinsdag 28 juni om 19.30 spreekhalfuurtje, locatie: Dorpshuis Lutten.

Wanneer er vragen, ideeën of opmerkingen zijn horen wij het graag of zien je graag op het spreekhalfuurtje.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Lutten Leeft

Eric Lansbergen, Gerwin Veltink, Lars Kampjes, Mélanie Kleinheerenbrink,

Edwin Berg, René Makkinga, John van den Hoven