Mobiliteitsplan gemeente Hardenberg

Informatiebrief uitvoering dam en duiker Lutter scheiding – de Ahorn

Op dinsdag 30 november hebben we weer online onze vergadering gehouden. Helaas is het weer nodig hoe vervelend het ook is.

Zoals de vorige maand geschreven is Karin van der Haar weer aangeschoven binnen het bestuur. Ook de afgelopen vergadering was zij van de partij. Zij wil voorlopig graag als gastlid binnen het bestuur actief zijn om te kijken welke bijdrage zij kan leveren. Wij waarderen haar enthousiasme en zij blij haar op deze manier te kunnen verwelkomen.

Het jaar is alweer voorbij, een veelbewogen jaar voor de samenleving en ook voor ons als nieuw gevormd bestuur Lutten Leeft. Wij kunnen zeggen dat de nieuwe samenstelling als 1 vereniging goed werkt, wij vergaderen maandelijks en is avondvullend. Zoveel onderwerpen zijn er te bespreken. Tevens is het gezellig om samen te komen uiteraard. Ook zijn er verbeterpunten zoals het betrekken van werkgroepen bij het Plaatselijk Belang dat is een doelstelling voor het komend jaar.

Wij willen alle Keiendorpers, Oud-Luttenaren en Luttenaren bedanken voor het vertrouwen dat ons wordt gegeven om als bestuur ons werk te mogen doen om de leefbaarheid te verhogen. Er wordt ten slot steeds meer gevraagd van de dorpskernen zelf. Maar ook is het zo wanneer wij initiatief tonen dat er veel mogelijk is binnen het college en de gemeenteraad Hardenberg. De samenwerking is goed te noemen.

Als bestuur Lutten Leeft wensen wij U allen fijne Kerstdagen en een prettige jaarwisseling toe.

Spreek halfuurtje

Onze huisarts dokter Meijer was aangekondigd en wilde graag langs komen op ons spreek halfuurtje. Nou dat was niet zonder reden. Erik Meijer wilde graag met ons bespreken hoe hij een steentje kon bijdragen om waardig afscheid te kunnen nemen na 30 jaar dienst te hebben gedraaid als huisarts. Zelf heeft Erik in het novembernummer al een mooi verhaal geschreven over zijn mooie en soms ook roerige, zorgelijke jaren in Lutten en wij kunnen dit natuurlijk alleen maar dik onderstrepen. Erg jammer dat het niet is gelukt opvolging te vinden voor de huisartsenpost in Lutten maar er is een prima oplossing gekomen in Slagharen.

Als bestuur zijn wij blij verrast met een prachtige cheque die Erik overhandigde en besteed kan worden om een mooi project mee te financieren. Dat laten we even rustig bezinken en zullen jullie input hier goed bij kunnen gebruiken. Erik nogmaals enorm bedankt voor dit gulle en mooie gebaar!

De reactie die Erik gaf en kenmerkend is voor hem, “dit is efficiënter dan alle Luttenaren op gebak trakteren”.

Wij wensen Erik en zijn dierbaren veel geluk, gezondheid en plezier met zijn vrije tijd die voor hem ligt.

Werkgroep Verkeersveiligheid

Edwin Berg was aanwezig om zichzelf voor te stellen en kennis te maken met de bestuursleden. Edwin is gevraagd om als voorzitter zijn input te leveren aan de werkgroep verkeersveiligheid waar momenteel onder andere veel speelt binnen het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan. Wanneer iemand een onderwerp wil bespreken dan kan dat dus via Edwin. Contactgegevens zijn te vinden op de site Lutten Leeft. (zie hier)

Glasvezel aanleg van start

Het is bijna zover, de aanleg van het glasvezel netwerk gaat binnenkort van start. In week 15 (halverwege april) wordt er een start gemaakt. Het civiele werk zal in week 23 zijn afgerond.

Samenkomst buurtverenigingen en werkgroepen Lutten Leeft

Wanneer de situatie het toelaat willen wij op 15 februari een bijeenkomst organiseren om samen met afgevaardigden van buurtverenigingen en werkgroepen doelen en behoeftes te bespreken en om van daaruit een meerjarenplan te gaan maken. De bedoeling is dat we periodiek meer contact zoeken om samen op te trekken en de leefbaarheid van onze woonomgeving naar een nog hoger niveau willen brengen. Wanneer je dus in een werkgroep zit of bestuurslid van een buurtvereniging bent noteer dan alvast deze datum.

Platform Inclusief gemeente Hardenberg

Karin van der Haar is bestuurslid van het PIGH. Het Platform Inclusief gemeente Hardenberg maakt zich als belangenbehartiger voor alle inwoners in de gemeente Hardenberg hard voor een inclusieve samenleving, dat wil zeggen dat mensen met een beperking zo optimaal mogelijk deel moeten kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Karin wil als kersvers bestuurslid samen met het PIGH  door Lutten om te kijken wat er mogelijk kan worden verbeterd om Lutten rolstoelvriendelijker te maken. Een mooi initiatief waar Karin haar bijdrage zeker kan leveren.

Wanneer je als Luttenaar een  bijdrage wilt leveren of melding wilt maken dat dit project ten gunste komt stuur dan even een mailtje aan ons als bestuur dan kan Karin dit alvast meenemen of een reactie geven.

Nog geen lid?

Wanneer u nog geen lid bent en de vereniging wil ondersteunen bij onze maatschappelijke doelen, neemt u dan gerust contact met ons op. De gegevens zijn te vinden op onze website.

Volgende vergadering

Dinsdag 04 januari om 19.30 spreekhalfuurtje, locatie: nog niet bekend i.v.m. Corona regels.

Wanneer er vragen, ideeën of opmerkingen zijn horen wij het graag of zien je graag op het spreekhalfuurtje.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Lutten Leeft

Eric Lansbergen, Gerwin Veltink, Lars Kampjes, Mélanie Kleinheerenbrink,

Gerrit Westdijk, René Makkinga, John van den Hoven

Op 1 oktober hebben wij het college burgermeester, wethouders en een aantal afgevaardigden van de gemeente Hardenberg mogen ontvangen en ons enthousiasme als dorpskern en buitengebied kunnen overbrengen. Een werkbezoek aan een kern is een terugkerend bezoek waarbij wij de kans krijgen als PB om eventuele knelpunten te bespreken maar ook om te laten zien waar we als dorp en buitengebied mee bezig zijn.

Ons programma was een korte introductie van de nieuwe vorm als vereniging Plaatselijk Belang Lutten Leeft waarbij een terugblik naar de gewonnen wedstrijd ‘Meest duurzame kern van de gemeente Hardenberg’ en dan met name het ook daadwerkelijk waar maken van dit plan.

Na de koffie in het dorpshuis zijn wij met een bus als eerste door de kern gereden waar we kort stil hebben gestaan bij de ontwikkelingen rondom onze kerkgebouwen in het dorp. Daarover verderop meer informatie.

Langs de zojuist opgeleverde woningen aan de Goudenregenstraat en de al een aantal jaren bewoonde woningen aan de Meidoornstraat richting de Wieken II. Als gemeenschap Lutten zijn wij werkelijk in staat om te laten zien dat nieuwbouw woningen nodig zijn om doorstroom te bevorderen. Waarvan de genoemde projecten volledig door de werkgroep  Lutten Bouwt zijn gerealiseerd.

In 2017 hebben wij als Plaatselijk Belang gestreden voor woningbouw in Lutten nadat de gemeente de structuurvisie aan wilde passen waarbij de Wieken II geschrapt zou worden voor geplande uitbreiding van woningen. Dit laat zien dat initiatief tonen en je laten horen vanuit de samenleving positief werkt. Waarschijnlijk hadden wij nu anders niet kunnen beginnen met nieuwbouw uitvoering.

Het is een wisselwerking, door de uitbreidingsplannen binnen onze kern van ongeveer 45 woningen kan onze basisschool de Fontein meer subsidie aanvragen voor uitbreiding omdat de prognose er duidelijk positief uitziet.

Bij de Ahorn hebben we even stil gestaan en uitleg gegeven over het scheiden van voetgangers van het bouwverkeer en kunnen zien dat de voorbereidingen duidelijk zijn gestart. De straten zijn duidelijk niet bedoeld voor een touringcar aangezien wij de bocht niet konden nemen. Nadat de buschauffeur zelf met enige inspanning een paaltje verwijderde stapte het gehele college uit om van vele handen licht werk te maken om de bocht ruimer te maken. Dat leverde toch wel mooie plaatjes op en een ontspannen sfeer om zo de rit verder voort te zetten richting Keiendorp. Teambuilding PB en college B&W.

Ons eerste bezoek was aan de vleeskuikenouderdierenstal van Gert en Gerda Wolters. Twee enthousiaste ondernemers die zelfstandig van niets een pracht bedrijf hebben gemaakt. Prachtig nieuwe stallen vol met kippen en hanen, 1 op de 12 kippen, met een lopende band waar dagelijks zo’n 25000 , als het goed is bevruchtte eieren worden verpakt en opgeslagen voor transport. Een daadkrachtig gezin dat vol passie voor de boer ons en het college heeft kunnen vertellen over hun mooie bedrijf. Gert en Gerda veel succes met jullie bedrijf en dank voor de mogelijkheid en jullie tijd om een bezoekje te brengen.

Ons tweede bedrijfsbezoek was aan Erik Back en Netty Wakker, of te wel Boer Back zoals Erik zichzelf noemt. De boerderij van de toekomst en jawel die staat in Oud-Lutten. Een 4e generatie boerderij waar innovatie, duurzaam en circulair bouwen, maar zeker ook ondernemerschap het fundament vormen. Terwijl Erik enthousiast over zijn bedrijf verteld rijdt vader Back nog druk heen en weer op de shovel om te helpen bij het afdekken van zojuist geoogst mais. Met een basis van 140 melkkoeien en melkrobots zorgt een biovergister voor gasaanvoer van zo’n 300 woningen in de omgeving, doel voor de toekomst is zelfs 3000 aansluitingen! Eendenkroos vijvers moeten uitwijzen of dit in de toekomst als vervanger van gras is te gebruiken en wellicht te eten is door ons zelf. Stierkalfjes wat normaal overschot is voor een boeren bedrijf worden bij de familie Back aangehouden en ontwikkelt tot een eigen vleesproductie. Hiervoor wordt een stal gebouwd dat volledig circulair gebouwd wordt. Wat met name aansprak, was dat de innovaties worden gedeeld met collega’s en ontwikkelingsbureaus om deze concepten in de toekomst uit te kunnen zetten met duurzaamheid als belangrijke motivatie. Ook Erik en Netty hartelijk dank voor deze mogelijkheid kennis met jullie te hebben kunnen maken.

Succes voor de toekomst.