Informatiebrief uitvoering dam en duiker Lutter scheiding – de Ahorn

Convenant woningbouw 2022-2025

Route bouwverkeer naar ‘De Wieken’

Het bestuur roept zoveel mogelijk leden en bewoners van (Oud-) Lutten en Keiendorp op voor de algemene ledenvergadering op 18 april en voor de nieuwe ontwikkelingen rondom de dorpsvisie op 9 mei. Voor deze avond zijn wij als Plaatselijk Belang echt uw hulp nodig.

Ons bestuurslid Gerwin Veltink gaat vervroegd aftreden als bestuurslid.

René Makkinga is dit jaar officieel aftredend. René heeft aangegeven zich herkiesbaar te wil stellen voor 2 jaar extra, de periode van Gerwin.

Daarmee is er wel een vacature ontstaan voor een nieuw bestuurslid. Volgens de statuten moet dit lid uit Lutten komen. Wij zien uw opgave met belangstelling tegemoet. Als bestuur zullen wij ook proactief dorpsbewoners benaderen.

Spreekhalfuurtje

Dit keer waren twee enthousiaste bestuursleden van de speeltuinvereniging aanwezig om de financiën door te nemen. De speeltuin ligt er mooi bij, er moet wat klein onderhoud worden gedaan maar dat lukt met vrijwilligers. Groot onderhoud of vervanging is de komende jaren niet nodig.

De beweegtuin heeft een nieuwe ondergrond nodig, het bestuur wil het grind vervangen door een goede kwaliteit kunstgras. De vereniging heeft van Coöp. Lutten Levert een leuk bedrag ontvangen wat zij daar ook aan willen besteden en er stond nog een bedrag beschikbaar bij PB. Er blijft nog een gat in de begroting over, hier is met PB over gesproken. De speeltuin komt zodra de offerte binnen is, terug. Het lijkt er op dat het gat te dichten is, het bestuur PB heeft in de vergadering besloten hiervoor garant te staan.

Route 29 met Burgemeester Offinga

Namens Plaatselijk Belang heeft René samen met Tonny Scholten en jonge spruit, de toekomstige generatie, gewandeld door de kern van Lutten. Vol trots hebben wij kunnen laten zien dat Lutten Leeft! Ook zijn aandachtspunten benoemd zoals de verkeersveiligheid op de Zwarte Dijk en de kruising. Dit plan is inmiddels een belangrijk onderwerp bij de verkeersveiligheid werkgroep, maar van groot belang dat de keuzes die worden gemaakt weloverwogen zijn gemaakt. De aan- en afvoerweg voor verkeer vanaf de bestaande Ahorn en de nieuw te bouwen wijk de Wieken 2 is besproken. Daar is niet direct een oplossing voor maar daar moet samen met PB en de gemeente goed naar worden gekeken, de oplossing via de Esdoorn- en Meidoornstraat is wat ons betreft geen blijvende. De Burgemeester was zeer enthousiast over wat er in Lutten met eigen initiatieven wordt gerealiseerd.

Lutten Binnendoor

De werkzaamheden aan het wandelpad gaan, zodra het water wat is opgedroogd, snel van start. Hier zullen een aantal plaatselijke aannemers mee bezig gaan samen met vrijwilligers. Het streven is om eind mei het pad gereed te hebben. Daarna zal er een officiële opening worden georganiseerd.

Door het presenteren van de project bij KNHM Foundation hebben wij als PB een mooie bijdrage ontvangen en tevens de plaquette ‘Kern met Pit’ ontvangen.

Dorpsvisie Lutten Leeft op 9 mei

Is verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp in Lutten? Is er voldoende woonaanbod voor starters tot senioren in Lutten? Is er vertier genoeg? Is er voldoende gelegenheid voor ondernemers? Zijn dit een greep van vele onderwerpen die u aanspreken, kom dan langs en geef uw mening. Wij streven naar veel deelnemers aan de behoefte peiling van de dorpsvisie voor het komend decennium , wilt U invloed uit oefenen op de leefbaarheid van onze kernen kom dan op de bijeenkomst 9 mei.

Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk uw mening en visie is op de behoeften voor onze omgeving en leefbaarheid. Zonder uw deelname zal de huidige dorpsvisie blijven wat het is. Dus reserveer de datum, wij zorgen dat het naast het zakelijke deel ook vooral gezellig wordt en wordt afgesloten met een hapje en drankje.

Algemene jaarvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene jaarvergadering Plaatselijk Belang Lutten Leeft. De uitnodiging hiervoor is bijgesloten aan dit Lutter Journaal.

Belangrijke onderwerpen als de Kruiskerk locatie die een week voor de jaarvergadering in de gemeenteraad komt, en de uitbreiding van de Wieken 2 komen langs. Maar ook verkeersveiligheid is een belangrijk project.

De locatie is dit jaar het Olde Schoeltie in Oud-Lutten. Wij rekenen op uw komst, graag tot 18 april.

Nog geen lid van Lutten Leeft?

Wanneer u nog geen lid bent en de vereniging wil ondersteunen bij onze maatschappelijke doelen, neemt u dan gerust contact met ons op. De gegevens zijn te vinden op onze website.

Volgende vergadering

Dinsdag 04 april om 19.30 spreekhalfuurtje, om 20u00 bestuursvergadering, locatie: Dorpshuis Lutten

Wanneer er vragen, ideeën of opmerkingen zijn horen wij het graag of zien je graag op het spreekhalfuurtje.

Bestuur Plaatselijk Belang Lutten Leeft

Met vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Lutten Leeft

Eric Lansbergen, Gerwin Veltink, Lars Kampjes, Mélanie Kleinheerenbrink,

Edwin Berg, René Makkinga, John van den Hoven

Uitnodiging jaarvergadering   

d.d. 18 april 2023

om 20.00 uur (met inloop vanaf 19.30 uur) in  ’t Olde Schoeltie, de Lutteresweg 2 in Oud Lutten

Agenda: 

1. Opening en welkom.

2. Van het bestuur: 

a. Bestuursverkiezing; 

i. Gerwin Veltink is vervroegd aftredend en niet herkiesbaar;

3. Financieel overzicht,

Kascontrole en aanstellen nieuwe kascontrole commissie door de penningmeester.

a. Plaatselijk Belang Lutten Leeft; 

b. Lutter Journaal; 

c. Coöperatie Lutten Bouwt. 

4. Verslag jaaroverzicht en voortgang van de volgende werkgroepen: 

a. Coöperatie Lutten Bouwt:

  • onderwerp de Wieken II en de ontwikkellocatie Kruiskerk/centrumplan;

b. Verkeersveiligheid algemeen en buitengebied,  

  • – lichtplan buitengebied
  • – veilige fietsroute van Schuinesloot naar Hardenberg 
  • – voorstel aanpak Zwarte Dijk
  • – aanpak kruispunt het Haantje
  • – overige lopende zaken (Gouwebuurt, Esdoorn, vervanging asfalt enz.)

c. Lutten Binnendoor; nieuw aan te leggen wandelpad.

d. Dorpsvisie Lutten;     

5. Rondvraag 

6. Sluiting. 

Namens het bestuur,

Mélanie Kleinheerenbrink

Secretaris 

Bron: De Toren

Lutten Leeft regelt Lutten Binnendoor

Op de aanlegplaats overhandigde Jan Hendrik Laarman het schildje Kern met Pit aan Henk Hans en John van den Hoven.

Plaatselijk Belang met de naam Lutten Leeft doet zijn naam weer eens eer aan. De leden Henk Hans, John van den Hoven en Lars Kampjes maakten zich sterk voor het creëren van een veilige en recreatieve fiets- en wandelroute in Lutten tussen de dorpskern en de Semmelinksdijk. Dat burgerinitiatief gaat zijn beslag krijgen. En uiteindelijk zal deze wandelroute verbonden worden met andere reeds bestaande wandelroutes. 

Lutten Leeft behartigt niet voor niets de belangen van de dorpen Oud Lutten, Keiendorp en Lutten zelf. Met succesvolle projecten als Lutten Bouwt, Lutten Life, Lutten Levert, Lutten Schoon, Lutten Helpt en Lutten Bewust Veilig. Dat laatste geldt voor de projectgroep Lutten Binnendoor.

Lutten Binnendoor

Het begon met het ‘olifantenpad’ aan de Lutterscheiding waarover illegaal gefietst en gewandeld werd. Terwijl dat geen eigendom was en eigenlijk niet mocht. Én onveilig als het al was en nog even is. “Dat moet anders”, zeiden Henk, John en Lars. Met veiligheid hoog in het vaandel kreeg men medewerking en samenwerking van de gemeente Hardenberg om een recreatief fiets- en wandelpad naast het schouwpad te realiseren. De grond werd aangekocht en Lutten Binnendoor gaat zélf veel van de werkzaamheden uitvoeren. Dat wat ze zelf niet kunnen zoals daar een duiker aanleggen, een afrastering en een half verhard pad maken, dat gaan ze uitbesteden. De kostenraming van meer dan 19.000 euro was net niet helemaal dekkend. Op 1.000 euro na. 

Kern met Pit 

De KNHM foundation, voortgekomen uit de oude Heidemij, kon uitkomst gaan bieden. Met een netwerk van vrijwillige adviseurs daagt het fonds graag mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier te maken. Ja, meehelpen dus door de eigen kracht van de samenleving te vergroten. Dat zag KNHM-er Jan Hendrik Laarman goed in met het project Lutten Binnendoor. Hij wilde dit mooie maatschappelijke initiatief sneller laten groeien. Niets voor niets heeft de KNHM het onderdeel Kern met Pit in het vaandel staan. Als het doel bereikt is, ontvangt men voor het initiatief een bijdrage van 1.000 euro en het predicaat.

Profijt voor De Wieken 

Onlangs ontvingen Henk en John van de werkgroep al de waardering voor het initiatief. Jan Hendrik Laarman overhandigde hen op de aanlegplaats niet alleen het schildje Kern met Pit, maar ook al vast de 1.000 euro cheque. Jan Hendrik: “Het pad wordt een mooi onderdeel van een groter geheel met de nieuwbouw hier vlakbij. De bewoners krijgen er aantoonbaar voordeel van door verbetering van de woonomgeving. Kinderen uit Keiendorp en Oud-Lutten kunnen veiliger naar school fietsen, over het wandelpad kunnen de inwoners een lekker ommetje maken. Ze kunnen genieten van de natuur en van de aan te leggen strook met veldbloemen dat ook zo gunstig is voor vlinders en insecten. Hoe mooi wordt dat niet.” Waarna de dank van de werkgroep met een handdruk uit ging naar de KNHM Foundation.

Foto’s Harry Kruiper
error: Content is protected !!