Wie ergert zich niet aan het zwerfvuil, blikjes, plastic en wat al niet meer zij in de bermen en sloten van ons mooie Lutten, oud Lutten en Keiendorp? Iedereen toch! Daarom gaan we jaarlijks van uit Lutten Leeft, onder de noemer van “Lutten Schoon” een zwerfvuilactie houden voor het gehele leefgebied.

Zwerfvuilactie 24 en 25 september in het kader van Burendag

Wie ergert zich niet aan het zwerfvuil, blikjes, plastic en wat al niet meer in de bermen, sloten van ons mooie Lutten, iedereen toch!

Dit jaar proberen we vanuit Lutten Leeft, onder de noemer van “Lutten Schoon” op  24 en 25 september een zwerfvuilactie houden voor heel Lutten, Oud-Lutten en Keiendorp. Op deze dagen is het Burendag en we roepen de mensen, buurtverenigingen, voor wie er maar zin heeft, om op deze dagen in hun eigen straat of buurt het zwerfvuil op te ruimen.

Vanuit Lutten Schoon  faciliteren we deze actie samen met de Rova, door prikstokken, veiligheidshesjes, handschoenen, vuilniszakken beschikbaar te stellen.

Vrijdag kunnen de prikstokken en hesjes, etc. opgehaald worden bij de wijngaard De Lutter Es.

Zaterdagochtend staat een afvaardiging van het bestuur van Lutten Leeft bij het dorpshuis van 10.00 tot 12.00 uur om het materiaal voor de schoonmaakactie uit te delen.

Het verzamelde afval kan weer worden ingeleverd bij de Wijngaard aan de kiezelweg.

We hopen dat veel mensen, jong en oud, met de actie meedoen!!

Voor meer info mag je ook bellen naar  Henk Hans 06-51893034 of John van der Hoven 06-51751017