Lutten Leeft

Vervolgens moest er een weg uitgestippeld worden hoe we verder zouden gaan. Er zijn reeds veel organisaties in het dorp en we willen elkaar niet voor de voeten lopen, noch dubbel werk verrichten. Het idee om de Plaatselijke Belangen samen te smeden tot Lutten Leeft is besproken, echter hiervoor is de tijd nog niet rijp. Vanuit de beide Plaatselijke Belangen alsmede Buurtvereniging Keiendorp hebben we een aantal vertegenwoordigers in Lutten Leeft. Ook hebben we vanuit de ondernemers, verenigingen, ‘t olde Schoeltien en het dorpshuis een vertegenwoordiging. Samen proberen we de projecten die in ons duurzaamheidsplan vermeld staan uit te voeren. De overige zaken worden nog steeds door de Plaatselijke Belangen geregeld. Daarnaast proberen we om de kerken en basis-school ‘de Fontein’ bij Lutten Leeft te betrekken, want uiteindelijk bereik je met gezamenlijke krachten veel meer!


Vooraankondiging bijzondere ledenvergadering Plaatselijk Belang (Oud-) Lutten.

Voorstel aan de leden van Plaatselijk Belang Oud-Lutten en Lutten

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Oud-Lutten, Plaatselijk Belang Lutten en buurtschap Keiendorp doen de leden en bewoners het voorstel om als 3-eenheid de samenwerking te versterken onder 1 Vereniging Plaatselijk Belang.  De naam van de vereniging zal de reeds ingeburgerde naam  “Lutten Leeft” krijgen met als doel de leefbaarheid in heel het gebied Lutten en omgeving nog verder te bevorderen.

Op dit moment werken we al veel samen, denk aan alle projecten van Lutten Leeft. Mooie resultaten die wij alleen maar hebben kunnen bewerkstelligen door een hechte samenwerking tussen de genoemde 3 kernen de afgelopen jaren.

Voordelen van 1 vereniging Plaatselijk Belang Lutten Leeft

Lutten Leeft krijgt een rechtspositie. Nu heeft Lutten Leeft geen enkele rechtsvorm en hangt het financieel onder het dorpshuis Lutten en heeft geen eigen inkomsten door ledencontributie.

De bestaande Coöperaties Lutten Bouwt en Lutten Levert hebben als zittend ‘’bestuurslid’ momenteel Plaatselijk Belang Lutten. Oud-Lutten en Keiendorp kunnen officieel niet mee profiteren van de voordelen van deze Coöperaties.

Eén aanspreekpunt voor alle bewoners-/ leden en de gemeentelijke instanties, we hebben immers bijna allemaal de zelfde belangen.

Minder bestuursleden nodig. De bestuursleden zijn afkomstig uit heel het gebied (Oud-) Lutten en Keiendorp en krijgen de volgende verdeling; 2 vanuit Oud-Lutten, 2 vanuit Keiendorp en 3 vanuit Lutten. Hierdoor zijn meer actief vrijwilligers beschikbaar voor specifieke werkgroepen en andere initiatieven.

Het buitengebied kan ook mee profiteren van de inkomsten die vrijkomen vanuit de Coöperaties van Lutten Leeft (Lutten Bouwt, Lutten Levert). Deze inkomsten kunnen  weer gebruikt worden voor b.v. plaatselijke doelen als vervangen van AED, extra onderhoud en vervanging van speeltuintoestellen etc.

Sterkere positie richting gemeente.

Gezamenlijk een toekomstbestendige dorpsvisie onderhouden.

Minder kosten en efficiënter vergaderen van bestuursleden.

Nieuwe actuele Statuten voor alle drie kernen gelijk.

Huidige Situatie en voorstel

Plaatselijk Belang Lutten heeft ongeveer 400 leden

Plaatselijk Belang Oud-Lutten ongeveer 100 Leden

Keiendorp is een buurtvereniging en is niet aangesloten bij de Plaatselijke Belangen van Lutten of Oud-Lutten, deze bewoners mogen dan lid worden van het nieuwe Plaatselijk Belang Lutten Leeft. De buurtvereniging blijft gewoon bestaan, net als buurtverenigingen in de rest van (Oud-) Lutten.

Er zijn verschillende manieren om binnen een rechtsvorm, in het samenwerkingsverband zoals de besturen voor ogen hebben, tot één vereniging te komen. Hierover is het bestuur uitvoerig door een notaris voorgelicht en hebben hierover als bestuur een voorstel uitgewerkt. De vorm die wij als besturen aan U willen voorleggen, wordt hieronder beschreven.

Informele fusie

Bij een informele fusie wordt een van de verenigingen voortgezet en de andere opgeheven. De vereniging die wordt voortgezet krijgt een nieuwe naam, vernieuwde statuten, de doelstelling wordt zodanig gewijzigd dat het voldoet aan de wensen van beide verenigingen (incl. Keiendorp). De Leden van de opgeheven vereniging kunnen dan lid worden van de vereniging die blijft bestaan. Deze vereniging gaat dan verder onder de naam vereniging Plaatselijk Belang Lutten Leeft. Door middel van inschrijfformulieren kan men dan weer lid worden van de nieuwe vereniging. De leden van de vereniging met naamsverandering blijven gewoon lid van deze vereniging.

Voordelen van een informele fusie zijn onder meer; veel minder kosten, kan sneller gerealiseerd worden en kost veel minder administratief werk als ledenwerving.

Procedure voor stemming door leden

Officieel dienen wij volgens de statuten bovenstaand voorstel in een bijzondere ledenvergadering in stemming te brengen omdat de jaarvergaderingen zijn afgelast. Hiervoor ontvangt U een informatiebrief thuis met de juiste gegevens waarvoor U een stem kunt indienen, dit verschilt voor de verschillende kernen zoals hierboven beschreven.  

Alleen leden kunnen een stem uitbrengen.

In verband met de omstandigheden omtrent de RIVM regels die gelden voor het Coronavirus houden wij als bestuur een aangepaste jaarvergadering voor leden. De agenda zal korter zijn dan U van ons gewend bent en er zullen ook geen genodigden aanwezig zijn.

Wel is het van groot belang Uw stem uit te brengen.

Opgave vooraf is nodig om gepaste maatregelen te kunnen treffen op de vergaderlocaties in verband met de Corona regels. Deze info vind U op de brief die U thuis ontvangt.

Hierbij hopen wij U voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens de bestuursleden van ver. PB Oud-Lutten, ver. PB Lutten en woordvoerder Keiendorp

John van den Hoven (voorzitter Oud-Lutten)

René Makkinga (voorzitter  Lutten)

Gerrit Westdijk (woordvoerder Keiendorp)

Door de vergaande maatregelen die i.v.m. het Corona virus zijn genomen wordt het dagelijks leven voor veel inwoners uit onze Gemeente moeilijker. Mensen ondervinden, naast praktische problemen zoals boodschappen doen of de hond uitlaten ook gevoelens van eenzaamheid en isolatie. Binnen onze Gemeente zijn al verschillende initiatieven gestart van inwoners en organisaties in het omzien naar elkaar.   

De Stuw wil graag iets voor een ander betekenen en haar steentje bijdragen. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk hulpvragen en hulpaanbod bij elkaar gebracht wordt. Daarom zijn we met het project ‘Goed voor elkaar’ gestart. Uiteraard doet de Stuw dit niet alleen, wij doen dit samen met diverse inwoners initiatieven en organisaties.  
 
De sociaal werkers van de Stuw zijn vanaf 20 maart 7 dagen per week bereikbaar van 09.00-22.00 uur.  

Telefonisch via 0523-267478 
Per mail via:  goedvoorelkaar@destuw.nl  
Via WhatsApp telefoonnummer 06-13286796 

We zijn bereikbaar voor inwoners die: 

·   Praktische hulp kunnen gebruiken (denk aan boodschappenservice, hond uitlaten etc.) 

·   Behoefte hebben aan telefonisch contact; voor een praatje of een telefonisch maatje 

·   Iets voor een ander willen betekenen of een (burger) initiatief willen promoten  

·   Op zoek zijn naar inwoners met hulpvragen omdat zij een initiatief hebben waarmee ze anderen kunnen helpen.