Lutten Leeft

Vervolgens moest er een weg uitgestippeld worden hoe we verder zouden gaan. Er zijn reeds veel organisaties in het dorp en we willen elkaar niet voor de voeten lopen, noch dubbel werk verrichten. Het idee om de Plaatselijke Belangen samen te smeden tot Lutten Leeft is besproken, echter hiervoor is de tijd nog niet rijp. Vanuit de beide Plaatselijke Belangen alsmede Buurtvereniging Keiendorp hebben we een aantal vertegenwoordigers in Lutten Leeft. Ook hebben we vanuit de ondernemers, verenigingen, ‘t olde Schoeltien en het dorpshuis een vertegenwoordiging. Samen proberen we de projecten die in ons duurzaamheidsplan vermeld staan uit te voeren. De overige zaken worden nog steeds door de Plaatselijke Belangen geregeld. Daarnaast proberen we om de kerken en basis-school ‘de Fontein’ bij Lutten Leeft te betrekken, want uiteindelijk bereik je met gezamenlijke krachten veel meer!