Duurzaamheidsplan

‘Meest duurzame Kern’

Mobiliteitsplan gemeente Hardenberg

Hierbij de link voor de online jaarvergadering van PB Lutten Leeft die op donderdag 20 mei zal worden gehouden. Aanvang 19:30 uur

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDc3YjZhM2YtN2RkOS00ZDVlLWJjYTYtNTc4ZmU3MzM0MDNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e635f7f1-b58d-4518-8d75-b7717590a8dc%22%2c%22Oid%22%3a%227f49e687-6b7b-4e7e-a00b-28fbf80530bd%22%7d

Laatste updates:

14-05-2021

I.M. Dick van Faassen

6-5-2021

Agenda Jaarvergadering Lutten Leeft OnLine

4-5-2021

Sobere Dodenherdenking 2021

22-04-2021

GLASVEZEL? JA!

23-03-2021

Van het bestuur

Bestuur

Voorzitter: René Makkinga
Secretaris: Melanie Kleinheerenbrink
Penningmeester: Eric Lansbergen
Lid: Lars Kampjes
Lid: Gerwin Veltink
Lid: John van den Hoven
Lid: Gerrit Westdijk