Lutten Leeft

Vervolgens moest er een weg uitgestippeld worden hoe we verder zouden gaan. Er zijn reeds veel organisaties in het dorp en we willen elkaar niet voor de voeten lopen, noch dubbel werk verrichten. Het idee om de Plaatselijke Belangen samen te smeden tot Lutten Leeft is besproken, echter hiervoor is de tijd nog niet rijp. Vanuit de beide Plaatselijke Belangen alsmede Buurtvereniging Keiendorp hebben we een aantal vertegenwoordigers in Lutten Leeft. Ook hebben we vanuit de ondernemers, verenigingen, ‘t olde Schoeltien en het dorpshuis een vertegenwoordiging. Samen proberen we de projecten die in ons duurzaamheidsplan vermeld staan uit te voeren. De overige zaken worden nog steeds door de Plaatselijke Belangen geregeld. Daarnaast proberen we om de kerken en basis-school ‘de Fontein’ bij Lutten Leeft te betrekken, want uiteindelijk bereik je met gezamenlijke krachten veel meer!

Door de vergaande maatregelen die i.v.m. het Corona virus zijn genomen wordt het dagelijks leven voor veel inwoners uit onze Gemeente moeilijker. Mensen ondervinden, naast praktische problemen zoals boodschappen doen of de hond uitlaten ook gevoelens van eenzaamheid en isolatie. Binnen onze Gemeente zijn al verschillende initiatieven gestart van inwoners en organisaties in het omzien naar elkaar.   

De Stuw wil graag iets voor een ander betekenen en haar steentje bijdragen. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk hulpvragen en hulpaanbod bij elkaar gebracht wordt. Daarom zijn we met het project ‘Goed voor elkaar’ gestart. Uiteraard doet de Stuw dit niet alleen, wij doen dit samen met diverse inwoners initiatieven en organisaties.  
 
De sociaal werkers van de Stuw zijn vanaf 20 maart 7 dagen per week bereikbaar van 09.00-22.00 uur.  

Telefonisch via 0523-267478 
Per mail via:  goedvoorelkaar@destuw.nl  
Via WhatsApp telefoonnummer 06-13286796 

We zijn bereikbaar voor inwoners die: 

·   Praktische hulp kunnen gebruiken (denk aan boodschappenservice, hond uitlaten etc.) 

·   Behoefte hebben aan telefonisch contact; voor een praatje of een telefonisch maatje 

·   Iets voor een ander willen betekenen of een (burger) initiatief willen promoten  

·   Op zoek zijn naar inwoners met hulpvragen omdat zij een initiatief hebben waarmee ze anderen kunnen helpen.