Lutten Bouwt

Goudenregenstraat

Het bestuur van de coöperatie Lutten Bouwt heeft weer overleg gehad over de Goudenregenstraat, hoe kunnen wij als dorp participeren in deze kavel, waar is behoefte aan, hoe willen wij als coöperatie bemiddelen en ook hoe wij de kosten interessant genoeg kunnen houden voor toekomstige bewoners. Uiteindelijk is dat het doel maar in deze tijd van stijgende bouwkosten valt dit niet mee. Door woningen gasloos te bouwen zijn de installatiekosten aanzienlijk gestegen, het beeld is dus dat de bouwkosten van nieuwbouwwoningen onevenredig zijn gestegen. Voor starters maar ook voor ouderen die kleiner willen wonen is dat wel een belangrijk issue, de investering is een stuk hoger, daarentegen zijn de lasten voor energie een stuk lager. Het blijft voor belangstellenden interessant om op deze kavel te bouwen in samenwerking met Lutten Bouwt.

De Wieken 2

Eerder dan de planning is er een eerste afspraak gepland met de gemeente over de nieuw te ontwikkelen wijk de Wieken 2. Het gesprek waarbij de gemeente de eerste voorstellen wil voorleggen naar aanleiding van de informatieavond in oktober heeft plaats gevonden op 9 december, dat is na de inleverdatum voor het Lutter Journaal. Wanneer er informatie is over deze ontwikkelingen zullen wij het als bestuur niet nalaten om dat te delen. uiteindelijk gaat het hier om de toekomst van ons dorp om te voorzien in woongelegenheid naar behoefte voor zowel jong als oud, koop- en huurwoningen.