Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Lutten-Bouwt-300x187.png

Ambitieuze Luttenaren gaan in een coöperatie nieuwbouwwoningen neerzetten op vrijgekomen bouwkavels. Voor ‘Lutten Bouwt’ werken initiatiefnemer Plaatselijk Belang Lutten Leeft en plaatselijke ondernemers samen. Lutten is al jaren bezig om voor starters, senioren en doorstromers woninglocaties te creëren. Ruim twee jaar geleden is Plaatselijk Belang begonnen met evalueren waar behoefte was aan nieuwbouw. De vereniging heeft in 2015 twee ondernemers uit Lutten gevraagd de kar te willen trekken in dit project. Tonny Scholten en Jan Arkes, twee experts op het gebied van bouwbegeleiding en woningbouw, hebben dit opgepakt.

Nieuwbouw woningen Lutten

Van 20 november tot 23 december 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan Lutten De Wieken II ter inzage gelegen.

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Dit betekent dat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Planning

De planning van het project ziet er als volgt uit:

  • 9 februari behandeling van het raadsvoorstel in het college.
  • 2 maart behandeling van het raadsvoorstel in de oriënterende ronde van de gemeenteraad.
  • 16 maart behandeling van het raadsvoorstel in de gemeenteraad en vaststelling van het bestemmingsplan. (IJs en weder dienende)
  • Begin april ligt het vastgestelde bestemmingsplan 6 weken ter inzage voor beroep.
  • Ca. medio mei na de ter inzage legging is het bestemmingsplan onherroepelijk.
  • Vervolgens start de aanbesteding voor het bouw- en woonrijp van het project.
  • Vlak voor of direct na de zomervakantie wordt er gestart met de verkoop van de woningen.
  • De verwachting is dat de bouwrijp werkzaamheden in december 2021 worden afgerond. zodat er in 2022 in principe gestart kan worden met de bouw van de woningen.

Wanneer er vragen en of opmerkingen zijn horen wij dat uiteraard graag.

Bron: De Toren

Nieuwe woningen in woonbuurt De Wieken in Lutten

Het plan voor de bouw van maximaal 49 nieuwe woningen in woonbuurt De Wieken in Lutten is verder uitgewerkt. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf volgende week ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, gaan de kavels rond de zomer van 2021 in de verkoop.

Woonbuurt De Wieken ligt aan de oostkant van Lutten. Deze woonbuurt wordt aan de zuidkant verder uitgebreid. In de komende jaren is hier ruimte voor maximaal 49 nieuwe woningen. Het gaat om verschillende soorten woningen voor allerlei doelgroepen: van starters op de woningmarkt tot ouderen. De woningen worden niet allemaal in één keer gebouwd. Dat gebeurt in fases. Als eerste wordt in het noordelijke deel van het plangebied gebouwd, aansluitend aan de al eerder gebouwde woningen in De Wieken I.

Veertien nieuwe woningen in de eerste fase

In de eerste fase van De Wieken II worden 14 nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om 5 vrijstaande woningen, 4 twee-onder-een-kapwoningen en 5 rijenwoningen (sociale huur). De gemeente gaat de kavels voor de vrijstaande en tweekappers zelf uitgeven. Particulieren kunnen hier zelf een woning (laten)bouwen. Vechtdal Wonen bouwt de rijenwoningen en biedt deze aan als sociale huurwoningen.

Nog eens 35 woningen in fase 2

In de tweede fase van De Wieken II is ruimte voor maximaal 35 nieuwe woningen. Het is nog niet bekend om wat voor woningen het gaat. Dit wordt later nader uitgewerkt.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage

Om de bouw van woningen in De Wieken II mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit bestemmingsplan is nu klaar en ligt vanaf 12 november 2020 zes weken lang ter inzage. In het ontwerp-bestemmingsplan is te zien op welke plek de woningen gebouwd worden. Ook is te zien waar groen, water en wagen/paden worden aangelegd.

Vanwege de coronamaatregelen organiseert de gemeente geen inloopbijeenkomst over het plan. Wel worden alle documenten op www.hardenberg.nl/kavels geplaatst. De gemeente stuurt omwonenden en belangstellenden informatie. Ook organiseert de gemeente voor deze groep een digitaal spreekuur om vragen te stellen over het ontwerp-bestemmingsplan.

De kavelverkoop kan rond de zomer van 2021 starten

Als alles volgens planning verloopt, kan de gemeenteraad het bestemmingsplan in het voorjaar van 2021 vaststellen. De kavels gaan dan rond de zomer van 2021 in de verkoop zodat de bouw van de eerste woningen eind 2021 kan starten.

Belangstellenden die op de hoogte willen blijven kunnen zich melden bij het woonteam van de gemeente Hardenberg: .