Lutten Bouwt

In mei is Lutten Bouwt bijgepraat door de gemeente over de bouwplannen achter het kerkhof, de Wieken 2. Dit plan krijgt steeds meer vorm, er zijn nog 2 varianten over waarvan er uiteindelijk 1 tot uitvoer moet worden gebracht. De stedenbouwkundige is hier nu mee bezig. De bedoeling is dat er een gezonde mix wordt gerealiseerd van koop- en huurwoningen. Vrijstaand, rijtjes en 2-onder-1 kappers. De planning zoals die er nu ligt is in het najaar starten met bouwrijp maken zodat in het najaar 2021 begonnen kan worden met de bouw van nieuwe woningen.

De ontsluiting van dit nieuwe woongebied heeft alle aandacht maar is nog niet zo makkelijk. Als bestuur hebben wij onze wensen kenbaar gemaakt, zo willen wij geen ontsluiting richting- of langs het kerkhof, wel is een loop- en of fietspad richting de school gewenst. De Ahorn ontlasten waar mogelijk en zeker ontsluiting via de Semmelingsdijk goed beoordelen. Het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan gezien de regels die hier allemaal gelden maar samen moeten wij hier uit kunnen komen.

Als het goed is worden de belangstellenden die zich hebben ingeschreven voor dit bouwplan via mail ingelicht door de projectleider van de gemeente.

De ontwikkeling aan de Goudenregenstraat loopt ook nog al heeft dit enige vertraging opgelopen. De ruimtelijke onderbouwing is goedgekeurd en de sondering is uitgevoerd. De verkoop van de woningen zal via makelaar Vrieling lopen. De betrokkenen zijn hiervan op de hoogte gesteld.