Lutten Helpt heeft een databank waar uit we kunnen putten om mensen, die het even of langere tijd moeilijk hebben, te helpen. Het gras een keer maaien, kinderen van school halen, boodschappen doen, medicijnen halen, kleine technische klusjes, vervoer van en naar de huisarts en/of ziekenhuis etc. bij ziekte. Maar ook helpen bij het invullen van (ambtelijke) formulieren, een wandeling maken, een krant of boek voorlezen.

Of gewoon voor een gezellig praatje

E-mail:  – Telefoon: 06-30691806

Omdat De Stuw Sociaal Werk in 2019 25 jaar bestaat hebben zij besloten dat ze dat willen vieren met de inwoners van de gemeente Hardenberg. Maar liefst 13 initiatieven uit de gemeente hebben gehoor gegeven aan de oproep om zich aan te melden voor “Op de Hoogte”. Dat wil zeggen dat inwoners elkaar op de hoogte kunnen stellen van de activiteiten die zij voor de gemeenschap doen.

Ook Lutten Helpt had zich opgegeven en op 5 september jongstleden was de feestelijke prijsuitreiking bij De Baron in Dedemsvaart.

Lutten Helpt wist de 2e prijs in beslag te nemen en kregen een lunch voor 10 personen aangeboden. Hoe deze prijs verzilverd wordt moet nog overlegd worden.

Alle initiatieven die aangemeld zijn, zijn door De Stuw gebundeld in een boekwerkje wat gratis is af te halen bij De Stuw in Hardenberg.

Hoewel het erg leuk is om op deze wijze gewaardeerd te worden is het belangrijkste dat wij als inwoners van (Oud-)Lutten en Keiendorp elkaar weten te vinden als er hulp nodig is.

In de afgelopen tijd hebben wij dan ook aan diverse hulpvragen kunnen voldoen. Meestal door 1 of 2 telefoontjes te plegen. De bereidheid om te helpen is enorm groot.

Wij willen nogmaals benadrukken dat Lutten Helpt geen vervanger is van zorgverleners, hoveniers of taxibedrijven maar wanneer u acute hulp nodig heeft voor het doen van boodschappen, vervoer naar huisarts of ziekenhuis, etc. etc. neem dan contact met ons op.

Voor de zekerheid onderstaand nogmaals het emailadres en het telefoonnummer:

E-mail:                           Telefoon: 06-30691806