Het is zo ver, Keiendorp, Oud-Lutten en Lutten gaan samen als één Plaatselijk Belang Lutten Leeft! In september zijn de ledenvergaderingen gehouden waar op de agenda het stemmen voor- dan wel tegen een samenwerking een hoge prioriteit had. Zoals verwacht hadden we twee stemrondes nodig volgens de regels van de statuten. Met een ruime meerderheid van 5 tegen en 76 stemmen voor, kunnen wij als werkgroep de komende maanden gaan werken om het bestuur te vormen, de notaris aangelegen te regelen en nog veel meer.

Ons doel is om per 1 januari te starten als nieuwe vereniging om het boekjaar 2020 netjes af te sluiten.

Lutten Leeft is in 2015 ontstaan als werkgroep met het schrijven van het duurzaamheidsplan waar destijds door de gemeente Hardenberg een wedstrijd voor is uitgeschreven. Deze prijs heeft Lutten Leeft gewonnen en hebben sindsdien vele projecten samen mogen uitvoeren.

Al die jaren was de wens om de werkgroep meer een rechtsvorm te geven en dat kon door de drie dorpskernen samen te laten gaan onder één Plaatselijk Belang.

Mooi om te zien dat nu dan toch, na vijf jaar, het doel bereikt is. De werkgroep onder de naam ‘Fusie Lutten Leeft’ heeft afgelopen ander half jaar hard gewerkt om te kijken naar de verschillende mogelijkheden om tot een samenwerkingsverband te komen. Het was brainstormen, overwegen en het was bovenal gezellig vertoeven in de Wijngaard op de Lutter Es.

Uiteindelijk is het doel om nu dus verder te gaan als één bestuur die maandelijks op een vaste avond  de bestuursvergadering houdt. Hier worden de lopende zaken besproken die in het gebied spelen, de meer-jaren dorpsvisie uitgewerkt en maandelijks één of meerdere werkgroepen als agenda lid uitgenodigd en besproken. Ook willen we gaan kijken of we het oude ‘spreek half uur’ weer kunnen invoeren om bewoners laagdrempelig mogelijk inbreng te bieden om met klachten, opmerkingen of nieuwe ideeën te komen waar wij dan als bestuur mee aan de slag kunnen.

Van onze gebiedswethouder Gitta Luiten en contactambtenaar Ingrid Franke hebben we bericht gehad dat ze medewerking willen verlenen om aan deze samenwerking ook een officieel  tintje te geven. Voor de gemeente is het ook van belang dat kernen meer en meer gaan samenwerken en meer zelfstandigheid gaan werken, Lutten Leeft is hier een goed voorbeeld van.

Samen bereik je meer!

Al met al een super ontwikkeling voor ons leefgebied om de leefbaarheid verder uit te werken voor de komende jaren.

Bloembollen poten in de kernen Keiendorp, oud Lutten, Lutten.

Klik op foto voor vergroting

En we hebben als Lutten Leeft een eigen trekker met klepelmaaier aangeschaft met financiële hulp van het Fonds voor Maatschappelijke Initiatieven van de gemeente Hardenberg. Deze zal gebruikt worden voor het (extra) maaien van middenbermen, wandelpaden, zonnepark en eventueel de speeltuin. De trekker is in juli opgeleverd en staat in stalling in de materiaalotheek in Lutten.

Lutten Leeft, een samenwerkingsverband tussen de plaatselijke belangen van Lutten, Oud-Lutten en Keiendorp, had bij het Fonds voor Maatschappelijke Initiatieven van de gemeente Hardenberg subsidie aangevraagd voor de aanschaf van de minitrekker met een klepelmaaier. Deze aanvraag is gehonoreerd en er kon, met steun van de gemeente, een trekker met maaier worden aangekocht. Afgelopen week werd de trekker bij LTH Nijmeijer in Loozen in ontvangst genomen door enkele leden van het Plaatselijk Belang van Lutten en Oud Lutten. De trekker wordt gestald bij de materialotheek van Lutten Leeft en is beschikbaar voor de diverse werkgroepen en verenigingen in het dorp. Dit komt de leefbaarheid van het dorp ten goede.