Mobiliteitsplan gemeente Hardenberg

In november hebben we het nieuwe bestuur geintroduceerd. Helaas heeft Anita toch moeten afzien van haar nieuwe taak als penningmeester. Wij zijn nog op zoek naar een vervanger die op het moment van kopij inlevering nog niet bekend is. John van den Hoven neemt in ieder geval tijdelijk de taak als penningmeester waar.

Wij hebben als bestuur, dat nog niet officieel is, nog een aantal zaken af te ronden voordat we echt een bestuur zijn in de nieuwe vorm. Wel hebben we iedere maand al een bestuursvergadering gepland en hebben veel onderwerpen onder handen. Onze vaste vergaderavond is op dinsdag voor de kopijsluiting van het Lutter Journaal, deze data is te vinden op de website. De eerst volgende is op 5 januari, voor deze keer na de kopijsluiting i.v.m. de feestdagen. Zoals we hebben aangegeven willen we ook een spreekhalfuurtje gaan invoeren waarbij laagdrempelig iedereen vanuit de kern en buitengebied kan binnen lopen om een probleem of idee in te brengen. Door de Corona maatregelen vergaderen wij alleen online dus kunnen we dit nog niet organiseren. Wel kan iedereen dit uiteraard doen middels een mailtje te sturen naar

Karin van der Haar

Als bestuur willen we graag uw aandacht vragen voor de situatie van onze dorpsbewoner en oud bestuurslid Karin van der Haar. Karin heeft in haar leven enorm veel lichamelijk pech gehad, vorig jaar heeft zij een herseninfarct gehad waardoor haar enigste arm niet goed meer functioneert. Hierdoor is zij een aangepastte auto nodig waarvoor donaties nodig zijn. Wij hebben gekeken naar mogelijkheden hoe wij als dorpsraad kunnen helpen maar dat is moeilijk omdat wij neutraal moeten blijven. Maar wij willen hierbij graag Gofundme promoten www.gofundme.com/f/rijden-met-een-aangepaste-auto. Als Plaatselijk Belang hebben wij wel een donatie gedaan op deze actie. Alle beetjes helpen om deze positief ingestelde dorpsbewoner te helpen.

Bloembak Lutten

De bloembak bij de Kruiskerk is weer opgeruimd. Het hele jaar hebben hier weer mooie bloeiers in gestaan. Tuincentrum Altena heeft hier weer een heel jaar zorg in gestopt en wil dit het komende jaar ook weer blijven doen. Hierbij willen wij de fam. Altena hartelijk danken voor het verzorgen van deze bloembak.

Glasvezel in de kern?

Cogas Kabel Infra heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan middels dorpsbelangen of er binnen kleine dorpskernen, waar nog geen glasvezel beschikbaar is, belangstelling is. Zo ook in Lutten. De buitengebieden hebben in veel gevallen al de beschikbaarheid om aan te sluiten maar de kernen nog niet. De uitslag van het onderzoek, binnen meer dan 15 kernen en de gemeenten, is dat er overwegend belangstelling voor een aansluiting op glasvezel is dus draagvlak genoeg om de haalbaarheid verder te onderzoeken. Om het plan haalbaar te maken moet er 35% van de huishoudens een aansluiting nemen. Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Alle bestuursleden en vrijwilligers

Lutten Leeft

[Hieronder een bericht van Jarola over de kaars voor in het Lutter Journaal]

Geen vlam meer op schoorsteen in Lutten

In december zal voor het eerst sinds jaren de vlam met LED verlichting niet meer branden boven Lutten. De schoorsteen van de voormalige aardappelmeelfabriek De Baanbreker is inmiddels 102 jaar oud en een blikvanger van het hoofdkantoor van Jarola (Wildkamp).  Het plaatsen van ‘de kaars’ op de schoorsteen was  jaarlijks een spectaculair gezicht dat met behulp van twee grote kranen werd uitgevoerd. Door aanpassingen in de wetgeving mogen er tegenwoordig geen personen meer in een werkbak aan een kraan omhoog worden gehesen. Hierdoor is het helaas voor Jarola niet meer mogelijk om de vlam op de schoorsteen te plaatsen.  Ondanks het ontbreken van de kaars wensen we u alvast fijne en gezonde feestdagen toe.

Jarola Group

Zaterdag 23 januari ontving Lutten Leeft uit handen van een medewerker van Kern met Pit het certificaat en cheque voor het Kern met Pit project ‘Bestrijding Eikenprocessierups’ dat door Lutten Leeft is gerealiseerd in 2020. Dit project behelsde het maken van nestkastjes voor de vogels die deze rups als lekkernij beschouwen. Daarnaast werd er veel aandacht besteed aan biodiversiteit in bermen en parken met het doel een goed leefklimaat te scheppen voor een diversiteit aan insecten die ook als voedsel dienen voor de vogels die ons verlossen van het probleem JEUK veroorzaakt door de processierups.

Bekijk videoverslag.

Bron: De Toren

Huisartsenpraktijk Lutten verdwijnt

Huisartspraktijk Lutten sluit per 1 januari 2021 haar deuren en verhuist naar Slagharen. Daarna is dokter Meijer als huisarts met zijn gehele team werkzaam in de praktijk in Slagharen.

“Dit is een voorbereiding op mijn pensioen. Jarenlang heb ik gewerkt als huisarts en zorg gedragen voor de organisatie van mijn praktijk. Nu gaat de praktijk over naar dokter Tinselboer en zal ik nog werkzaam zijn op het spreekuur. Tenslotte kan ik besluiten steeds minder te werken en dan met pensioen te gaan”, laat dokter Meijer weten. Dokter Meijer runt sinds 1 juli 1991 de huisartsenpraktijk in Lutten. “Daarvoor heb ik enkele jaren in Afrika gewerkt en heb daarna de huisarts-opleiding gedaan en waargenomen in verschillende huisartsenpraktijken. Het fijne aan een vaste praktijk, zoals in Lutten, is dat je geleidelijk aan het vertrouwen van je patiënten wint. De kinderen die dertig jaar geleden op mijn spreekuur kwamen komen nu met hun eigen kinderen. En je raakt direct betrokken bij het dorp en zijn inwoners”.

Geen opvolging

Enkele jaren gelden hebben dokter Jansen (De Krim), dokter Tinselboer (Slagharen), dokter Kooy (Gramsbergen) en dokter Meijer samengewerkt om huisartsen te interesseren voor de regio. Dit deden zij onder de naam ‘Expeditie Vechtlanden. “Zelf zocht ik een opvolger, de anderen zochten een werknemer of een associé. Daarop zijn wel enkele reacties geweest, maar het heeft niet geleid tot nieuwe dokters in onze vier praktijken”. Op de vraag wat hiervan de oorzaak is antwoordt dokter Meijer het volgende: “De huisarts van ‘toen’ was iemand met een ‘roeping’, die met zijn hele gezin verhuisde naar zijn werkomgeving. Je was als huisarts met je vrouw langdurig ‘beschikbaar’ tijdens de vele en lange diensten. Maar mensen kwamen toen minder snel bij de huisarts. Je was ook verantwoordelijk voor minder patiënten. Tegenwoordig zijn huisartsen meestal vrouwen met kleine kinderen en een man met zijn eigen carrière. Zijn loopbaan is meestal al enige jaren eerder gestart en na het krijgen van kinderen zoekt zij ook een baan. Deze jonge gezinnen zijn dan helemaal gesetteld, wonen vaak in de stad en zij zoekt dan een baan dichtbij. Daarnaast heb ik meerdere jonge huisartsen gesproken die vanwege afstand, parttime werken, vrijheid niet wilden beginnen aan een eigen praktijk op het platteland”.

Voorzieningen in het dorp

Eén van de doelen van Expeditie Vechtlanden was ook ervoor te zorgen dat de voorzieningen in alle vier dorpen in stand bleven. “Je ziet immers met de jaren de voorzieningen in de kleine kernen afnemen. Ik heb juist het boek ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ gelezen. Daarin zie je de veranderingen beschreven die ik ook in Lutten zie: vroeger veel kleine winkels, kleine bedrijven. Nu nog een school, vier kerken, een supermarkt, een fysiotherapeut, een dokterspraktijk. Mensen werken in grotere bedrijven en gaan naar grotere winkels in grotere woonplaatsen voor hun boodschappen. Huisartspraktijken hebben meer personeel en mogelijkheden dan dertig jaar geleden. Dit is de reden dat we er nu voor kiezen om samen te gaan met de praktijk in Slagharen. Uiteindelijk kunnen we daarmee moderne zorg blijven bieden voor Lutten, Slagharen en Schuinesloot”.

Als een nachtkaars uit

Op de vraag wat zult u het meest missen antwoordt dokter Meijer het volgende: “De dagelijkse bezigheden, de omgang met de patiënten en de assistentes. De beperkingen wegens corona maken het moeilijk om op een prettige manier afscheid te nemen. Het gaat nu een beetje als een nachtkaars uit…”, eindigt dokter Meijer het gesprek.

Reactie Lutten Leeft

Zoals we allemaal hebben kunnen lezen gaat onze gewaardeerde huisarts Erik Meijer na bijna 30 jaar ons dorp verlaten. Erik Meijer heeft er alles aan gedaan om een huisartspraktijk te behouden voor onze dorpskern maar uiteindelijk is het niet gelukt een opvolger te vinden. Er is zeker een goed alternatief gerealiseerd om samen te gaan met de praktijk in Slagharen. Zo houden we als Luttenaren toch nog de vertrouwde gezichten in een praktijk waar toekomst mogelijkheden liggen.

Natuurlijk is het voor de ouderen en minder mobiele inwoners onder ons een nadeel. Maar hier ligt misschien een kans voor onze werkgroep Lutten Helpt! Ook dit gaan we samen wel weer oplossen.

We willen als Lutten Leeft gemeenschap onze hartelijke dank uitbrengen aan Erik Meijer en het team van huisartspraktijk Lutten voor het runnen van 30 jaar praktijk en apotheek en de openheid die is geboden om de strijd om opvolging te vinden, te delen met ons.  

Het is zo ver, Keiendorp, Oud-Lutten en Lutten gaan samen als één Plaatselijk Belang Lutten Leeft! In september zijn de ledenvergaderingen gehouden waar op de agenda het stemmen voor- dan wel tegen een samenwerking een hoge prioriteit had. Zoals verwacht hadden we twee stemrondes nodig volgens de regels van de statuten. Met een ruime meerderheid van 5 tegen en 76 stemmen voor, kunnen wij als werkgroep de komende maanden gaan werken om het bestuur te vormen, de notaris aangelegen te regelen en nog veel meer.

Ons doel is om per 1 januari te starten als nieuwe vereniging om het boekjaar 2020 netjes af te sluiten.

Lutten Leeft is in 2015 ontstaan als werkgroep met het schrijven van het duurzaamheidsplan waar destijds door de gemeente Hardenberg een wedstrijd voor is uitgeschreven. Deze prijs heeft Lutten Leeft gewonnen en hebben sindsdien vele projecten samen mogen uitvoeren.

Al die jaren was de wens om de werkgroep meer een rechtsvorm te geven en dat kon door de drie dorpskernen samen te laten gaan onder één Plaatselijk Belang.

Mooi om te zien dat nu dan toch, na vijf jaar, het doel bereikt is. De werkgroep onder de naam ‘Fusie Lutten Leeft’ heeft afgelopen ander half jaar hard gewerkt om te kijken naar de verschillende mogelijkheden om tot een samenwerkingsverband te komen. Het was brainstormen, overwegen en het was bovenal gezellig vertoeven in de Wijngaard op de Lutter Es.

Uiteindelijk is het doel om nu dus verder te gaan als één bestuur die maandelijks op een vaste avond  de bestuursvergadering houdt. Hier worden de lopende zaken besproken die in het gebied spelen, de meer-jaren dorpsvisie uitgewerkt en maandelijks één of meerdere werkgroepen als agenda lid uitgenodigd en besproken. Ook willen we gaan kijken of we het oude ‘spreek half uur’ weer kunnen invoeren om bewoners laagdrempelig mogelijk inbreng te bieden om met klachten, opmerkingen of nieuwe ideeën te komen waar wij dan als bestuur mee aan de slag kunnen.

Van onze gebiedswethouder Gitta Luiten en contactambtenaar Ingrid Franke hebben we bericht gehad dat ze medewerking willen verlenen om aan deze samenwerking ook een officieel  tintje te geven. Voor de gemeente is het ook van belang dat kernen meer en meer gaan samenwerken en meer zelfstandigheid gaan werken, Lutten Leeft is hier een goed voorbeeld van.

Samen bereik je meer!

Al met al een super ontwikkeling voor ons leefgebied om de leefbaarheid verder uit te werken voor de komende jaren.