Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Laatste nieuws

Bouw zonnepark Lutten Levert kan starten

Maandelijkse info.

Zoals ook al te lezen in de kopij van Plaatselijk Belang Lutten is samenwerking het centrale onderwerp deze maand. Misschien wel voor het eerst in de geschiedenis van PB Oud Lutten, BV Keiendorp en PB Lutten zijn de agenda’s van de jaarvergaderingen van de verschillende verenigingen op elkaar afgestemd d.m.v. dit centrale thema. En niet zonder reden! De afgelopen jaren was de samenwerking tussen de drie kernen bij verschillende initiatieven en acties van doorslaggevend belang en heeft het bestaansrecht van Lutten Leeft duidelijk aangetoond. Het is goed dat een dergelijke samenwerking ook eens van alle kanten tegen het licht wordt gehouden op een jaarvergadering met de achterban, die er vervolgens zijn eigen licht op kan laten schijnen!

Realisatie van het zonnepark in Lutten komt steeds dichterbij. Tijdens het schrijven van deze verslaggeving was er nog geen bezwaar ingediend tegen het verlenen van een vergunning door B&W en zou deze dan ook op 14 maart uitgegeven moeten zijn aan het bestuur van de energiecoöperatie Lutten Levert. U weet het, als U dit leest. Ik kan het alleen bevroeden op het moment van schrijven.

Waar we ook trots op zijn is het feit dat Lutten Levert is uitgenodigd door Natuur en Milieu Overijssel om samen met een vertegenwoordiger van de provincie Overijssel een workshop te houden over opwekking van grootschalige energie tijdens het Kennisfestival Lokale Energie te Zwolle op 7 februari jl. Een tweetal mensen van de werkgroep hebben zich hiervoor geleend om op het festival Lutten te vertegenwoordigen, waar ook beroemdheden als Marjan Minnesma (Urgenda) hun inspirerende verhaal verkondigden. Ondertussen zijn de enthousiaste leden van de werkgroep en tevens voorlopig bestuur van de coöperatie natuurlijk wel bezig met de verdere voortgang van het project. Op 15 februari zijn we gestopt met het accepteren van nieuwe participanten en dat heeft alles te maken met de financiering van het park als een geheel, waarbij we ervan uitgaan dat de leden ook 100% eigenaar worden van het gehele zonnepark. Een kleine 100 leden telt de coöperatie, die zich hebben ingeschreven voor ruim 1200 panelen. Het gehele zonnepark zal zo’n 5000 panelen bevatten. Ook op 14 maart is dan de eerste ledenvergadering gehouden, waar de leden zijn bijgepraat over verdere details m.b.t. de financiering en praktische voortgang van het project.

Natuurlijk is Lutten Leeft met meer zaken bezig dan alleen het zonnepark (alleen gebeurt er daar op dit moment heel veel). Er wordt momenteel hard nagedacht om de materiaalotheek bij het Dorpshuis een praktischer invulling te geven zodat het project beter uit de verf komt en meer oplevert voor onze regio. Lutten Life wordt logistiek ondersteund zodat de initiatiefnemers zelf zich meer kunnen richten op een goeie sound en een lekker biermerk. De planning voor Lutten Schoon wordt in de gaten gehouden en alvast voorbereid. De financiële haalbaarheid en voortgang van de verschillende initiatieven wordt strak gemonitord. En last, but not least Lutten Helpt ,welke een steeds steviger basis krijgt. (zie Lutten Helpt)

SAMEN BEREIKEN WE STEEDS MEER!

Namens allen uit de initiatiefgroep Lutten Leeft en met een vriendelijke groet,

SAMEN BEREIKEN WE STEEDS MEER!

Namens allen uit de initiatiefgroep LuttenLeeft en met een vriendelijke groet,

Henk Hans/Rien Juurlink/Gerrit Westdijk