Laatste nieuws

Op het moment van schrijven zitten we middenin een hittegolf. Voor de thuisblijvers dit jaar natuurlijk een aangename verassing, een vakantie thuis is dan zo verkeerd nog niet.

Ook voor ons Zonnepark weer veelbelovende weken met zoveel zonuren, een betere start het afgelopen half jaar kunnen we niet wensen. Wel een uitdaging om het komende jaar de opbrengst te evenaren maar ja, dat hebben wij niet in de hand.

De reden dat velen dit jaar niet op vakantie gaan is natuurlijk minder positief. Het alles omvattende Coronavirus dat de samenleving al een half jaar is zijn greep houdt.

Ook voor de werkgroepen in Lutten een lastige bijkomstigheid waar wij niet onderuit komen. Je merkt toch dat zonder echt contact te kunnen hebben de activiteiten minder worden.

De jaarvergaderingen in het voorjaar zijn afgelast, maar we hebben niet stil gezeten wanneer het om de ontwikkelingen gaat omtrent het samenwerken van Oud-Lutten, Keiendorp en Lutten.

Ons houdend aan de Coronaregels hebben we regelmatig overleg gehad en zijn er uit wat we willen gaan voorstellen aan de leden van de Plaatselijk Belangen. We willen als 3-eenheid samen verder de toekomst in, om de leefbaarheid in onze omgeving verder te bevorderen.

Een belangrijke ontwikkeling die we vooral als besturen zeer positief ervaren en ook op die manier willen overbrengen aan de inwoners van Oud-Lutten, Lutten en Keiendorp. Er zijn alleen maar pluspunten en hopen dat dit ook zo overkomt bij de leden van de Plaatselijk Belangen. Officieel is het een fusie maar willen dit eigenlijk niet zo noemen, het gaat om het officieel maken van een samenwerkingsverband die we al jaren kennen. Voor de inwoners van Keiendorp is het ook positief, de huishoudens kunnen dan ook lid worden van een Plaatselijk Belang dat ook deze leefomgeving behartigt.

Wel hebben we ons te houden aan de statuten, waarin staat dat we een voorstel aan de leden kenbaar moeten maken en een ledenvergadering moeten beleggen waarin ieder lid een stem kan uitbrengen. De vooraankondiging hiervan is in dit Lutter Journaal geplaatst en zal ook deze week huis aan huis in de bus vallen met specifiek uitleg per vereniging.

Niet onbelangrijk is bij vragen zich te wenden tot 1 van de bestuursleden van de Plaatselijk Belangen of buurtvereniging Keiendorp en dienen officieel 3 dagen voor de geplande ledenvergadering binnen te zijn. Dat kan middels mail, Lutten: secretaris@plaatselijkbelanglutten.nl en Oud-Lutten: pboudlutten@outlook.com en kan natuurlijk ook middels telefonisch of persoonlijk contact via een bestuurslid.

De data voor de bijzondere ledenvergaderingen zijn als volgt gepland;

Oud-Lutten ledenvergadering 7 september

Keiendorp jaarvergadering afgelast

Lutten ledenvergadering 9 september


En we hebben als Lutten Leeft een eigen trekker met klepelmaaier aangeschaft met financiƫle hulp van het Fonds voor Maatschappelijke Initiatieven van de gemeente Hardenberg. Deze zal gebruikt worden voor het (extra) maaien van middenbermen, wandelpaden, zonnepark en eventueel de speeltuin. De trekker is in juli opgeleverd en staat in stalling in de materiaalotheek in Lutten.

Lutten Leeft, een samenwerkingsverband tussen de plaatselijke belangen van Lutten, Oud-Lutten en Keiendorp, had bij het Fonds voor Maatschappelijke Initiatieven van de gemeente Hardenberg subsidie aangevraagd voor de aanschaf van de minitrekker met een klepelmaaier. Deze aanvraag is gehonoreerd en er kon, met steun van de gemeente, een trekker met maaier worden aangekocht. Afgelopen week werd de trekker bij LTH Nijmeijer in Loozen in ontvangst genomen door enkele leden van het Plaatselijk Belang van Lutten en Oud Lutten. De trekker wordt gestald bij de materialotheek van Lutten Leeft en is beschikbaar voor de diverse werkgroepen en verenigingen in het dorp. Dit komt de leefbaarheid van het dorp ten goede.