Mobiliteitsplan gemeente Hardenberg

Plaatselijk Belang Lutten Leeft

Er komt glasvezel in Lutten

Tot en met 31 kunt u zich aanmelden zonder aansluitkosten

Meer info volgt z.s.m.

Jaarvergadering

De corona maatregelen houden ons helaas nog steeds in de greep en lijkt ook nog geen einddatum te kennen. Dat geeft in deze periode voor het verenigingswerk het dilemma wat te doen met de jaarvergaderingen. Aangezien wij een bijzonder jaar achter de rug hebben als drie eenheid en een eerste jaar voor ons als gezamenlijk bestuur Plaatselijk Belang Lutten Leeft hebben wij besloten toch de jaarvergadering in dit voorjaar te organiseren. Door de maatregelen zal dit online moeten gaan gebeuren. De datum is vastgesteld op 20 mei om 19u30. Noteer dus alvast de datum meer informatie krijgt U in de komende maand.

Onze vaste vergaderavond is dinsdag voor de kopijsluiting van het Lutter Journaal waarvan de data op de achterzijde van het Lutter Journaal staan vermeldt. Wilt U als inwoner iets inbrengen, een idee, probleem groot of klein aarzel dan niet en stuur een mailtje aan

De volgende vergadering wordt gehouden op 6 april 20u30 online, daarvoor wordt als agenda-lid uitgenodigd een afgevaardigde van de werkgroep 4 mei commissie en Speeltuinvereniging De Flierefluiters.

Werkgroep AED

De werkgroep AED heeft bereikt dat de tweede AED in Lutten is vervangen. De AED bij Bouwhuis is vervangen door een nieuwe zodat deze weer 10 jaar mee kan. Deze vervanging is mogelijk gemaakt door de N.A.M. die de AED heeft gesponsord. De bedoeling is dat er nog 3 nieuwe AED’s geplaatst gaan worden. De kasten om de AED’s zijn voorzien van een logo van PB Lutten Leeft.

Wanneer er vragen en of opmerkingen zijn horen wij dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Lutten Leeft

Opnieuw vanwege de corona maatregelen een sobere 4 mei dodenherdenking in Lutten. Voorafgaand aan de 2 minuten stilte werd de Last Post geblazen en bij het oorlogsmonument werd namens de gemeente een krans gelegd en bloemen namens Lutten Leeft.

Op de begraafplaats werden bij de vier Gemenebest graven en de graven van plaatselijke slachtoffers van WOII bloemen geplaatst. Het Wilhelmus besloot deze, weliswaar sobere maar, uiterst waardige herdenking.

Zaterdag 23 januari ontving Lutten Leeft uit handen van een medewerker van Kern met Pit het certificaat en cheque voor het Kern met Pit project ‘Bestrijding Eikenprocessierups’ dat door Lutten Leeft is gerealiseerd in 2020. Dit project behelsde het maken van nestkastjes voor de vogels die deze rups als lekkernij beschouwen. Daarnaast werd er veel aandacht besteed aan biodiversiteit in bermen en parken met het doel een goed leefklimaat te scheppen voor een diversiteit aan insecten die ook als voedsel dienen voor de vogels die ons verlossen van het probleem JEUK veroorzaakt door de processierups.

Bekijk videoverslag.