Informatiebrief uitvoering dam en duiker Lutter scheiding – de Ahorn

Convenant woningbouw 2022-2025

Route bouwverkeer naar ‘De Wieken’

Al is het al bijna eind januari wij willen U alsnog een voorspoedig en bovenal gezond nieuw jaar toe wensen. Het bestuur heeft de eerste vergadering in een nieuw jaar weer achter de rug. Een vergadering die vooral in het teken stond van vooruit kijken en doelen stellen. Naast de lopende projecten is vooral het doel om verder te kijken.

Noteer alvast in Uw agenda, de ledenvergadering Plaatselijk Belang is gepland op 18 april. Het programma zal nog worden uitgewerkt.

Project Lutten Binnendoor

Het wandelpad dat van de Ahorn naar de Semmelingsdijk wordt gerealiseerd wordt een paar maanden uitgesteld. Dat komt door het extreem natte weer van de laatste tijd waardoor er onmogelijk grondwerk verricht kon worden. Zodra het kan, zal het team de schop weer in de grond zetten om er een mooi pad van te maken.

Maatschappelijke bijdrage Lutten Levert

De coöperatie Lutten Levert heeft als doel een deel van de jaarlijkse winst ten goede te laten komen aan het Plaatselijk Belang voor maatschappelijke initiatieven. De vereniging heeft het prachtige bedrag van ruim 3.500 euro ontvangen, waar het bestuur een mooi initiatief voor gaat zoeken.

Dorpsvisie 2040

Lutten, Oud-Lutten en Keiendorp hebben gezamenlijk als Lutten Leeft sinds 2015 een dorpsvisie. Het plan bevat projecten, doelen en plannen tot 2040. Hiervan zijn alweer 7 jaar voorbij. Het bestuur is van mening om de inhoud van de dorpsvisie/ duurzaamheidsplan te gaan verfrissen naar de huidige tijd.

Dat willen wij weer gaan doen samen met de input van inwoners van de drie kernen. Het idee is om met kleine groepjes net als in 2017, tafeldiscussies aan te gaan en behoeftes te gaan peilen op een leuke en laagdrempelige manier. De datum is vooralsnog vastgesteld op 9 mei.

Het bestuur gaat met de voorbereiding aan de slag, maar we zijn U en jullie, van oud tot jong, verenigingen, buurtgenoten etc. nodig voor de nodige inhoud en ideeën. Ver vooruit kijken is moeilijk, tegelijkertijd ook een uitdaging voor een verfrissende blik. Wij rekenen op een vol dorpshuis, dus noteer alvast de datum wanneer U en jij onze leefomgeving een warm hart wilt toedragen.

Nog geen lid van Lutten Leeft?

Wanneer u nog geen lid bent en de vereniging wil ondersteunen bij onze maatschappelijke doelen, neemt u dan gerust contact met ons op. De gegevens zijn te vinden op onze website.

Volgende vergadering

Dinsdag 31 januari om 19.30 spreekhalfuurtje, om 20.00 bestuursvergadering, locatie: Dorpshuis Lutten.

Wanneer er vragen, ideeën of opmerkingen zijn horen wij het graag of zien je graag op het spreekhalfuurtje.

Bestuur Plaatselijk Belang Lutten Leeft

Met vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Lutten Leeft

Eric Lansbergen, Gerwin Veltink, Lars Kampjes, Mélanie Kleinheerenbrink,

Edwin Berg, René Makkinga, John van den Hoven

error: Content is protected !!