Informatiebrief uitvoering dam en duiker Lutter scheiding – de Ahorn

Convenant woningbouw 2022-2025

Route bouwverkeer naar ‘De Wieken’

Vacature bestuurslid

Wil jij een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in het dorp Lutten en buitengebied en vind jij het leuk om in een enthousiast team laagdrempelig samen te werken aan de toekomst van onze woon- en leefomgeving? Dan komen wij graag met jou in contact voor de openstaande vacature bestuurslid Plaatselijk Belang. Als bestuur van 7 leden werken wij veel samen met verschillende, gespecificeerde werkgroepen en gemeentelijke instanties om mooie projecten te doen slagen. Als bestuur vergaderen wij maandelijks 1 avond, om de maand in Lutten en Oud-Lutten. Wil je gewoon een keer een vergadering meedraaien om een gevoel te krijgen ben jij ook van harte welkom. Contact kan ook via mail, het adres staat onderaan weergegeven.

Jaarvergadering

Op 18 april heeft het bestuur de algemene jaarvergadering gehouden in het Olde Schoeltie. Een goede opkomst van leden, afgevaardigden van andere verenigingen en bestuursleden van de gemeente Hardenberg. Daar zijn wij erg blij mee. Naast de standaard bestuurlijke verplichtingen waren er een aantal grote onderwerpen waaronder de bouwmogelijkheden van woningen in Lutten. De stand van zaken rondom de appartementen op de locatie van de Kruiskerk.

Op de Wieken gaat de gemeente na de zomer beginnen met bouwrijp maken om in fase 2 nog eens 35 woonlocaties te voorzien waaronder ook sociale huurwoningen. Een deel van deze fase kunnen wij als Plaatselijk Belang Lutten Bouwt ons steentje bijdragen aan de behoefte peiling en eventuele ontwikkeling hiervan. Daar is de bijeenkomst op 25 september weer van groot belang.

Verkeersveiligheid is ook een groot onderwerp momenteel. Straatverlichting in het buitengebied is nadrukkelijk aan de orde geweest, de fietsroute van Schuinesloot richting Hardenberg dat langs de Zwarte dijk komt te lopen. De kruising ’t Haantje wordt binnenkort vernieuwd…..

….en de kruising Zwarte dijk/ Dedemsvaartseweg wordt in samenspraak met de werkgroep verkeersveiligheid, opnieuw beoordeeld en zo mogelijk opnieuw ingericht.

Verder zijn besproken de snelheid in de kern met name de Esdoorn en de Ahorn, hier wordt gekeken naar een mogelijkheid om het verkeer te remmen. Er zijn zorgen uitgesproken over de toename van woon-werk verkeer door de uitbreiding van de Wieken. Dit heeft zeker aandacht bij het Plaatselijk Belang.

Janneke Rouwenhorst van onze school de Fontein, heeft uitgebreid en vol enthousiasme de ontwikkelingen en toekomstvisie gedeeld met de aanwezigen.

Een goede school in het dorp is van groot belang voor de leefbaarheid van de omgeving. Janneke heeft de uitbreiding, bouwplannen van de school laten zien. En wat natuurlijk het meest belangrijke is, dat het aantal leerlingen geprognotiseerd wordt op 155 in 2035. Jeugd, de basis van onze samenleving en reden genoeg voor Plaatselijk Belang om samen te zorgen voor de leefbaarheid zo hoog mogelijk op de agenda te zetten. De planning is dat na de zomervakantie het nieuwe gedeelte in gebruik genomen kan worden.

Dorpsvisie Lutten Leeft 25 september

De onderwerpen die besproken zullen worden zijn onder andere;

  • Wonen en werken
  • Leefomgeving eigen huis en buurt
  • Verkeer en vervoer
  • Vrije tijd en evenementen
  • Jeugd en opleiding (0 – 18)
  • Energie en duurzaamheid

Wilt u en jij over 1 of meerdere tafelonderwerpen meepraten kom dan langs op deze avond. Een groot deel van de toekomst van onze leefomgeving ligt in uw eigen handen.

Project appartementen Kruiskerk

Op 9 en 23 mei is het initiatief van Lutten Bouwt, Lutten Leeft om appartementen te ontwikkelen aan de Anerweg Noord in de gemeenteraad geweest. Eerst in de oriënterende ronde en daarna op de agenda in de raadsvergadering. De uitslag hiervan is op het moment van dit schrijven nog niet bekend. Wel is bekend dat de eerste besprekingen met de afdelingen die het voorwerk hebben verricht positief zijn. Een afvaardiging uit Lutten is aanwezig bij deze twee avonden. Via Lutter Journaal facebook en onze website zullen wij u meer informeren.

Buurtkastje ‘Lutten Deelt’

Tijdens de jaarvergadering is aandacht gegeven aan het spontane initiatief van plaatsgenoot Henrianne van der Vegt om precies een jaar geleden een buurtkastje te beginnen. Een initiatief dat inmiddels volop in gebruik is en de omloopsnelheid van de goederen steeds hoger wordt. Producten die in het kastje mogen zijn de dagelijkse boodschappen, oogst uit de groentetuin, persoonlijke verzorgingsproducten, schoonmaakartikelen enz. Inmiddels is het buurtkastje ook een minibieb en kinderboeken zwerfstation. Henrianne zou graag zien dat er in de omgeving de drempel verdwijnt om te brengen en te halen zodat de circulatie van dagelijkse goederen een standaard wordt.

Een fantastisch initiatief dat wij als Plaatselijk Belang graag ondersteunen.

Nieuwe ondergrond beweegtuin

Speeltuin de Flierefluiters kwam met een voorstel om de ondergrond van de beweegtuin te vervangen, gravel er uit en kunstgras er in. Een mooi uitgewerkt plan. De stichting heeft een deel van het budget zelf geregeld, het te kort wordt aangevuld door Plaatselijk Belang. De opdracht is reeds verstrekt aan de aannemer.

Dodenherdenking

Als ieder jaar ook weer op 4 mei de dodenherdenking gehouden. Al weer 78 jaar geleden dat de tweede oorlog ten einde kwam. De plechtigheid was weer goed georganiseerd. Speciale aanwezigen waren familieleden van de oorlogsslachtoffers die zijn herdacht en de oud veteranen Gerrit van Faassen en Jacob Zadelhof. Namens de gemeenteraad was aanwezig raadslid Piet-Cees van der Wel. Goed om te zien dat ook hier weer veel jeugd aanwezig is, deze plechtigheid moeten wij samen met de jeugd in ere proberen te houden. Als plaatselijk Belang willen wij een ieder die aan de organisatie hiervan heeft meegewerkt hartelijk danken.

Nog geen lid van Lutten Leeft?

Wanneer u nog geen lid bent en de vereniging wil ondersteunen bij onze maatschappelijke doelen, neemt u dan gerust contact met ons op. De gegevens zijn te vinden op onze website.

Volgende vergadering

Dinsdag 30 mei om 19.30 spreekhalfuurtje, om 20u00 bestuursvergadering, locatie: Dorpshuis Lutten

Wanneer er vragen, ideeën of opmerkingen zijn horen wij het graag of zien je graag op het spreekhalfuurtje.

Bestuur Plaatselijk Belang Lutten Leeft

Met vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Lutten Leeft

Eric Lansbergen, Lars Kampjes, Mélanie Kleinheerenbrink,

Edwin Berg, René Makkinga, John van den Hoven

error: Content is protected !!